מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק העיצובים, התשע"ז-2017

 
|26/07/2017 |

​רשות הפטנטים שמחה להודיע שמליאת הכנסת אישרה היום בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק העיצובים, התשע"ז-2017.

​הצעת חוק העיצובים, אשר גובשה על ידי מחלקת ייעוץ וחקיקה (אזרחי) בשיתוף עם רשות הפטנטים, יוצרת הסדר מקיף, מאוזן ועדכני שיחול על עיצובים במדינת ישראל ויחליף את ההסדר הקיים כיום בעניין זה בפקודת הפטנטים והמדגמים, משנת 1924.


חוק העיצובים, שייכנס לתוקפו שנה לאחר פרסומו ברשומות, כולל הוראות שיאפשרו לישראל להצטרף להסכם האג בעניין עיצובים, הצטרפות שתאפשר למבקשים ישראליים להגיש בקשות בין-לאומיות למשרד של WIPO לרישום עיצובים תעשייתיים ובכך, באמצעות בקשה אחת ויחידה, לבקש את רישומו של העיצוב בכלל המדינות החברות באמנה.


כמו כן, על פי חוק העיצובים ניתן יהיה להאריך את תוקפם של עיצובים ל-25 שנים במקום 15 שנים לפי הפקודה.

בנוסף נוספה הוראה, שתיכנס לתוקפה מיד עם פרסום חוק העיצובים ברשומות, שתאפשר להאריך את תקופת ההגנה על מדגמים שנרשמו לפי פקודת הפטנטים והמדגמים עד ל-18 שנים, במקום עד ל-15 שנים.

אנו תקווה כי חוק העיצובים החדש ייטיב עם ציבור המבקשים וישפר את השירות הניתן לציבור.