"שלום לבקשות הארעיות" - מאמר מאת רשות הפטנטים

 
|20/07/2017 |

​רשות הפטנטים מציעה כלים איכותיים לשיפור הוודאות העסקית והמשפטית עבור ממציאים ישראלים, אשר עדיפים על מסלול ה-Provisional

​אחת השאלות הראשונות שממציאים ויזמים נתקלים בה מצד משקיעים פוטנציאליים, היא האם הרעיון או האמצאה שלהם כשירים לרישום פטנט. לא רבים יודעים כי רשות הפטנטים הישראלית יכולה לספק לשאלה קריטית זו תשובה קלה ומהירה.

עד שנת 2012 יזמים וממציאים ישראלים בחרו, כברירת מחדל, להגיש את בקשות הפטנט הראשונות שלהם בארה"ב, כבקשות ארעיות (US Provisional Patent Applications). למסלול זה היו מספר יתרונות כגון הגשה מקוונת ואגרת הגשה נמוכה, ובעיקר יתרונות משפטיים שהוענקו, בהתאם לחוק האמריקאי, לבקשות שהוגשו לראשונה בארה"ב. עם זאת, ל-Provisional  חיסרון מרכזי אחד: בקשות אלה אינן נבחנות בחינה מהותית, והמבקש אינו מקבל חוות דעת בדבר כשירות האמצאה. בשנת 2012 חוק הפטנטים האמריקאי שוּנה משמעותית, וכתוצאה מכך כבר אין כל יתרון משפטי בהגשה ראשונית של פטנט בארה"ב. לפיכך, במקרים רבים, יש יתרונות מהותיים בהגשת הבקשה הראשונה בישראל.

כיום מציעה רשות הפטנטים מסלול עדיף על פני זה של ה-Provisional, בו ניתן לעשות שימוש בכלים אותם יצרה לצורך זירוז התהליך והוזלתו, וכל זאת בצורה מקוונת מלאה באתר הרשות.

הכלי הראשון במסלול זה הינו בקשת על-אתר: מבקש המגיש את בקשתו לראשונה בישראל יכול לבקש שבקשתו תיבחן באופן מזורז, אם יצהיר שבכוונתו להגיש בקשות לפטנט במדינות אחרות בהתבסס על הבקשה הישראלית ("דין קדימה"/Priority).
במקרה כזה, יקבל המבקש דו"ח בחינה מבוחן הפטנטים תוך שלושה חודשים, המפרט האם האמצאה כשרה באופן עקרוני לרישום, ואם לא, מדוע. דו"ח כזה הינו בעל ערך שלא יסולא בפז. אם אכן ניתן דו"ח חיובי, יכול המבקש להסתייע בו לצורך גיוס כספים ממשקיעים פוטנציאליים למיזם ביתר קלות, שכן באפשרותו להראות שרשות פטנטים מובילה הכירה בכשירות אמצאתו לרישום.
במקרים בהם הדו"ח הוא שלילי או שלילי בחלקו, יכול המבקש לתקן ולמקד את הבקשה בהתאם לדו"ח הבחינה, או לחילופין, להפסיק לחלוטין את העבודה על המיזם בשלב מוקדם ולהימנע מהשקעה רבה בפרויקט שלא ניתן להגן עליו באמצעות זכויות קניין רוחני.

על מנת להוסיף ולהקל על הממציא, מעניקה הרשות למבקשים פרטיים, חברות שגובה מחזור העסקים שלהן מתחת ל-10 מיליון₪ ומוסדות להשכלה גבוהה, הפחתה של 40% באגרות הגשה לגבי אמצאה המוגשת לראשונה לרישום בישראל, כך שגם המחיר הנמוך יחסית שלProvisional  בארה"ב כבר לא מהווה יתרון ממשי.

כלי דומה לבקשת על-אתר, הוא "בקשה ירוקה". במסגרת המאמצים הגלובליים לשמירת כדור הארץ ואיכות הסביבה, מעודדים משרדי פטנטים רבים הגשת בקשות פטנט בגין אמצאות "ירוקות" המסייעות לשיפור איכות הסביבה (עיכוב הגורמים להתחממות כדור הארץ, הפחתת זיהום האוויר או המים, קידום חקלאות בלתי מזהמת, אנרגיה חלופית ועוד).
רשות הפטנטים אימצה מדיניות זו, ובקשות המסווגות בסיווג "ירוק" על סמך בקשת הממציא ואישור הבוחן, תקבלנה עדיפות על פני בקשות אחרות, ובחינתן תחל תוך שלושה חודשים ממועד סיווגן כ"ירוקות". בקשה זו נהנית מכל היתרונות של בקשת על-אתר, ויתרה מכך, היא אף אינה מחויבת באגרה.

הכלי הבא בו ניתן לעשות שימוש בהמשך המסלול הוא שירות ה-"PCT Direct" המהווה המשך ישיר לבקשת על-אתר לאומית. במקרה בו הוגשה בקשה בין-לאומית (PCT) לאחר שהוגשה בקשה על-אתר, והאחרונה לא הושלמה, תחל הבחינה הבין-לאומית מהנקודה בה נעצרה בחינת העל-אתר וייעשה שימוש בתוצאות החיפוש שנעשו במסגרת בקשת העל-אתר. גם כאן, במקרה בו נתקבלו תוצאות שליליות בבקשת העל-אתר, יוכל המבקש לשפר את עמדותיו ולתקן את בקשתו בבקשה הבין-לאומית.
יתרון חשוב נוסף בשירות זה הוא שהמבקש זכאי להנחה של 50% מאגרת החיפוש של הבקשה הבין-לאומית מאחר וזו מתבצעת לרוב על-ידי אותו בוחן שבחן את בקשת העל-אתר.

בהמשך המסלול יכול המבקש לעשות שימוש בתכנית נוספת אשר צוברת תאוצה רבה בשנים האחרונות: ה-PPH/GPPH, תכנית בין-לאומית לזירוז בחינת פטנט שירד לשלב הלאומי. המדובר בהסכמים בילטרליים של רשות הפטנטים עם משרדי פטנטים מהמובילים בעולם (כגון המשרד האירופאי, היפני, האמריקאי והקוריאני), במסגרתם נקבעה הכרה הדדית בתוצאות החיפוש והבחינה בנוגע לבקשות פטנט שהוגשו במקביל במשרדים אלה. תוצרי העבודה של המשרדים השונים נחשפים באופן הדדי וכך מתקצר הליך הבחינה. כך בקשה שהוגשה במשרד החתום עם הרשות על הסכם PPH/GPPH, אך נבחנה לפני כן בישראל, תקודם בתור לבחינה במשרד זה, ולהיפך. בדרך זו המבקש הישראלי שקיבל חוות דעת חיובית בבחינת העל-אתר הראשונית בישראל, או חוות דעת חיובית במסגרת בחינה ברשות החיפוש הישראלית, יכול להיעזר בכך לזירוז קבלת בקשתו במשרדי פטנטים המשתתפים בתכנית.
הסכמי ה-PPH/GPPH נחתמים בזכות הקשרים שבונה הרשות עם המשרדים השונים והאמון שאלו נותנים באיכות עבודתה. מעבר למהירות השירות, רשות הפטנטים שמה דגש רב על איכות הבחינה המהותית עצמה: כלל מחלקות הרשות עומדות בתקן האיכות ISO9001 ומאגרי המידע שעומדים לרשות הבוחנים לביצוע חיפושים הם מהמתקדמים בעולם. הרשות משקיעה רבות בתכניות הכשרה לבוחניה, מקפידה לקיים דיונים עם משרדים מקבילים בעולם ומקדמת תכניות רבות לחילופי ידע ומידע.

מגוון השירותים המתקדמים והחדשניים שהוצגו, המקטינים את חוסר הוודאות העסקי של המבקש, ובייחוד של מבקשים פרטיים וחברות הזנק, מעידים על כך שרשות הפטנטים מציעה אלטרנטיבה טובה לממציא הישראלי להשגת ההגנה היעילה, המקיפה והמשתלמת ביותר על אמצאותיו.