תיקונים לתקנות פרוטוקול מדריד שנכנסו לתוקף ביום 1.11.17

 
|08/11/2017 |

​תיקונים לתקנות פרוטוקל מדריד המיטיבים עם בעלי סימני מסחר ומשתמשי "מערכת מדריד". התיקונים נכנסו לתוקף ביום 01.11.17

להלן עיקרי התיקונים לתקנות פרוטוקול מדריד ("Common Regulations"): 
  1. אפשרות הוספת תיאור סימן בבקשה הבינלאומית אף אם התיאור אינו קיים בבקשת הבסיס או בסימן הבסיס.
  2.  דבר מינוי חדש של נציג בסימן בינלאומי או ביטולו, יפורסם ביומן המשרד הבינלאומי
  3. חוסר מענה להודעות פגמים הנוגעות לטופס  MM18 (הצהרה על כוונת שימוש בארה"ב) בבקשת הרחבה לא יביאו לזניחתו המלאה של הייעוד המאוחר אלא לזניחתו רק ביחס לארה"ב.