תקן ISO 9001

 
​הסמכת רשות הפטנטים לתקן ISO 9001

​בחודש אוגוסט 2010 קיבלה רשות הפטנטים הסמכה למערכת איכות מאושרת לפי התקן לאיכות 2008- 9001 ISO עבור הליכים לבחינת פטנט:

  • במהלך שנת 2011 נעשו הכנות להרחבת ההסמכה לעמידה בדרישות התקן למחלקות סימני מסחר, מדגמים ו-PCT. ההכנות כללו הגדרת מדדים כמותיים הקשורים לשיפור ההתנהלות מול הלקוחות, כתיבת נהלי עבודה, עדכון מדריך האיכות, ונהלי האיכות, הכנת בקרות שונות בשלבי התהליך השונים והכנת סקרים לשם הפקת לקחים ויישומם. 
  • בסוף מאי 2011, כחודשיים לפני המועד המתוכנן, קיבלה רשות הפטנטים הסמכה למערכת איכות מאושרת לפי תקן 9001:2008 ISO גם למחלקות סימני מסחר, מדגמים ו-PCT, הן לגבי הגשת בקשות בישראל והן לגבי הגשת בקשות פטנט בינלאומיות במחלקת PCT ובקשות לסימני מסחר לפי פרוטוקול מדריד וכעת כל המחלקות ברשות הפטנטים עומדות בדרישות האיכות לפי התקן האמור.
  • עם הרחבת ההסמכה לאיכות מיישרת רשות הפטנטים קו עם משרדי פטנטים מובילים בעולם כדוגמת משרדי הפטנטים בבריטניה, שבדיה ודנמרק. הדבר מבטא את מאמצי רשות הפטנטים להעניק שירות לציבור ברמה העומדת בסטנדרטים בינלאומיים מחמירים.