מחלקת מדגמים

 

אודות מחלקת מדגמים

​מחלקת מדגמים ברשות הפטנטים אחראית על הטיפול בבקשות לרישום מדגם (עיצוב). מדגם רשום הינו זכות קניינית במסגרתה מוענקת הגנה על עיצוב מוצר תעשייתי חדש או מקורי. זכות זו נועדה להקנות לבעל המדגם הרשום בלעדיות על השימוש במדגם.
פקודת הפטנטים והמדגמים 1926 קובעת כי ניתן לרשום מדגם בגין כל חפץ או מוצר תעשייתי בעל צורה, עיצוב או קישוט הבולט לעין ושהוא חדש או מקורי ולא נמכר, שווק או פורסם בישראל לפני מועד הגשת הבקשה.