פקודה, תקנות וחוק העיצובים

 

רישום מדגם מתנהל על פי פקודת הפטנטים והמדגמים 1926 ועל פי תקנות המדגמים 1925.

בתאריך 07/08/2018 יכנס לתוקפו חוק העיצובים שיחליף את פקודת הפטנטים והמדגמים.
להלן פקודת הפטנטים והמדגמים, תקנות המדגמים וחוק העיצובים: