פקודה ותקנות

 

רישום מדגם מתנהל על פי פקודת הפטנטים והמדגמים 1926 ועל פי תקנות המדגמים 1925.
להלן פקודת הפטנטים והמדגמים ותקנות המדגמים: