פנקס בעלי רשיונות לתיווך במקרקעין

 

​פנקס בעלי רשיונות לתיווך במקרקעין

 

רשימת מתווכים מורשים לשנת 2016.

בטרם ביצוע עסקה יש לוודא תחילה כי המתווך רשום בפנקס בעלי רשיונות בתוקף לתיווך במקרקעין.​