הגבלת תחומי עיסוק

 
להלן מידע בנושא השלכות קיומו של רישום פלילי על תחומי עיסוק. חשוב לדעת כי קיומו של מרשם פלילי מגביל את היכולת לעסוק במקצועות רבים.
להלן רשימה חלקית של מקצועות בהם נבחן עברו הפלילי של המבקש לעסוק בהם: 

איתור תחומי עיסוק
תוצאות 10-1 מתוך 55 תוצאות
תוצאות 10-1 מתוך 55 תוצאות
כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדתאור קצרממויין לפי תאור קצר בסדר יורדנושאממויין לפי נושא בסדר יורדקובץממויין לפי קובץ בסדר יורדקישור לדף מידע  
סוכן מכס
תנאי הפסלות - הורשע בעבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון.
סוכן מכסהורד קובץ פרק 265
קובץ וורד סוכן מכס
ממזער מוסמך

ניהול פנקסי חשבונות.
פסלות זמנית - אם המבקש עבר עבירה שיש עמה קלון בעשר השנים שקדמו לבקשה.

ממזער מוסמךהורד קובץ פרק 255
קובץ וורד ממזער מוסמך
מתווך מקרקעין

פסלות זמנית:
א.במידה והוטל על המבקש מאסר, לרבות בעבירה שאין עמה קלון, ולא סיים לרצותו תוך שלוש שנים מהגשת הבקשה.
ב.הורשע בעבירה שיש עמה קלון בחמש השנים שקדמו לבקשה.

מתווך מקרקעיןהורד קובץ nevo.co.il
קובץ וורד מתווך מקרקעין
קבלן

פסלות זמנית:
תנאי הפסלות - במידה והורשע בעבירה שיש בה כדי לערער את מהימנותו להיות קבלן רשום
(כל עבירה שהיא עוון או פשע לפי חוק העונשין ועליה נדון לשלושה חודשי מאסר או מחצית הקנס הקבוע בס' 61 (א) (1), או למעלה מכך), וכל עוד לא עברו שלוש שנים מיום שנשא עונשו.

קבלןהורד קובץ פרק 202א
קובץ וורד קבלן
תעודת מורשה להיתר לאדריכל רשוי

פסלות זמנית:
במידה והורשע האדריכל בעבירה שיש עמה קלון בחמש השנים שקדמו להגשת הבקשה​

תעודת מורשה להיתר לאדריכל רשויהורד קובץ nevo.co.il
קובץ וורד תעודת מורשה להיתר לאדריכל רשוי
מהנדס רשות מקומית

תנאי הפסלות - הורשע בעבירה שיש עמה קלון.​

מהנדס רשות מקומיתהורד קובץ nevo.co.il
 
סוכן ביטוח

פסלות זמנית - אם תוך 5 שנים שקדמו לבקשה לקבלת רישיון הורשע המבקש או נשא עונש מאסר על עבירה שיש עמה קלון.

סוכן ביטוחpdf הורד קובץ  סוכן ביטוח
 
נהג אוטובוס (רישיון דרגה 6), נהג מונית (רישיון דרגה 5), נהג אמבולנס,נהג רכב כיבוי אש (רישיון דרגה 2),נהג רכב חילוץ,(רישיון דרגה 3 )

פסלות זמנית :

א. אם הורשע בעבירה שלדעת רשות הרישוי יש בה כדי למנוע מתן תעודה או חידושה , אלא אם כן חלפו 7 שנים מתום ריצוי העונש או מיום מתן גזר הדין (אם היה העונש מאסר או פסילה על תנאי, או מיום תשלום הקנס.

ב. אם הורשע בעבירת תעבורה או בעבירה אחרת הנובעת מנהיגת רכב שגרמה לתאונת דרכים בתקופה של שנתיים טרם הגשת הבקשה.

נהג אוטובוס, מונית, אמבולנס,רכב כיבוי אש רכב חילוץהורד קובץ nevo.co.il
 
רישיון ניהול בית ספר לנהיגה / רישיון להוראת נהיגה

פסלות זמנית :

א. אם הורשע בעבירה שלדעת רשות הרישוי יש בה כדי למנוע מתן תעודה או חידושה , אלא אם כן חלפו 7 שנים מתום ריצוי העונש או מיום מתן גזר הדין (אם היה העונש מאסר או פסילה על תנאי, או מיום תשלום הקנס.

ב. אם הורשע בעבירת תעבורה או בעבירה אחרת הנובעת מנהיגת רכב שגרמה לתאונת דרכים בתקופה של שנתיים טרם הגשת הבקשה.

רישיון ניהול בית ספר לנהיגה / רישיון להוראת נהיגההורד קובץ nevo.co.il
 
רישיון להפעלת מונית

במידה והורשע בעבירה שלדעת ועדת המוניות, מפאת חומרתה או נסיבותיה, יש בה כדי למנוע מתן רישיון להפעלת מונית או שטרם חלפה תקופת ההתיישנות לגבי ההרשעה.

רישיון להפעלת מוניתהורד קובץ nevo.co.il
 
 
הבא לדף אחרון