אדריכל שמואל חיימוביץ', ממונה נגישות ארצי, הלך לעולמו

 
|31/08/2017 |

​המומים וכואבים, מודיע צוות נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות על פטירתו בטרם עת של אדריכל שמואל חיימוביץ', ממונה נגישות ארצי, ולשעבר נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בפועל.