דרוש/ה מפקח/ת ארצי/ת (נגישות מתו"ס) לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בירושלים

 
|29/03/2018 |

לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות דרוש/ה מפקח/ת ארצי/ת (נגישות מבנים, תשתיות וסביבה) למילוי מקום. ניתן להגיש מועמדות עד ליום 15 באפריל 2018.

תואר המשרה

מפקח/ת ארצי/ת (נגישות מתו"ס)

תקופת העסקה

מילוי מקום לשנה אחת עד שלוש שנים

מספר משרות

1

יחידה

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

מקום העבודה

ירושלים 

תחילת העסקה

אוגוסט 2018

חלקיות

100%

דרגה

40 - 42

דירוג

012 מהנדסים

תיאור תפקיד 

 • ​סיוע לממונה בכל עבודות הפיקוח והחקירה הנוגעות לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה בהתאם להוראות חוק שוויון לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח - 1998 (תיקון מס' 2 ותקנותיו) ומשמש כממלא מקומו.
 • גיבוש מדיניות הפיקוח, קביעת נהלי עבודה וקריטריונים בתחום נגישות מבנים, תשתיות וסביבה ואחראיות ליישומה. הכנת הצעות לשינויים בתקנות, בנהלים ובחוזרים הקשורים לתחום העיסוק.
 • ניהול שוטף של יחידת הפיקוח והנחיה מקצועית של העובדים וניהול עבודת הפיקוח, לרבות ריכוז התלונות וקביעת אופן הטיפול בהן, ריכוז הנתונים, הכנת סיכומים ודו"חות, חוות דעת ותזכורות הנוגעים לתחום העיסוק.
 • ייזום וביצוע ביקורי פיקוח וביקורות, ניתוב התיקים לתובעים, רישום דו"חות וצווי נגישות, הטלת קנסות, בדיקת תלונות, ביצוע חקירות, איסוף ראיות, זימון חשודים, תשאול, תיעוד וצילום, סיכום תיקים. ייזום וקידום הכשרות מקצועיות, פרויקטים ונושאים מקצועיים וניהוליים בתחום העיסוק.
 • ייעוץ והתייעצות עם גורמים מקצועיים ומינהליים רלוונטיים, בתוך נציבות השוויון, כגון: תובעים, חוקרים ומחוצה לה, כגון: משטרה, וועדות מקומיות ומחוזיות, מכון התקנים, מערכות פיקוח משלימות, ומתאם הפעילות.
 • מעקב אחר התפתחויות בארץ ובעולם בנושא אכיפת נגישות ודיווח לממונה בהתאם.
 • הופעה בבתי המשפט כעד מומחה, השתתפות בוועדות מקצועיות ע"פ מינוי.
 • ביצוע מטלות נוספות בהתאם לדרישת הממונה.

דרישות סף

השכלה

 • ​השכלה אקדמית באדריכלות או בהנדסה אזרחית.

רישיונות 

 • רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים.
 • רישום בפנקס המיוחד למורשי נגישות לאנשים עם מוגבלויות.

ניסיון

 • ניסיון מוכח בתחומי העיסוק של המשרה או בתחומים בעלי זיקה לתחומי העיסוק בארץ ו/או בעולם כדלקמן:
  1. לבעלי תואר ראשון - 4 שנות ניסיון
  2. לבעלי תואר שני - 3 שנות ניסיון

דרישות נוספות

 • ניסיון ניהולי מוכח.
 • היכרות עמוקה עם נושא המוגבלויות והנגישות בארץ ובעולם.
 • ידע נרחב בהפעלת מערכות ממוחשבות.
 • כושר ביטוי בכתב ובעל פה בשפה העברית.
 • ידיעה טובה של השפה האנגלית.
 • רצויה ידיעת שפות נוספות כגון ערבית, אמהרית, רוסית וכד'.
 • כושר תכנון, ארגון, פיקוח והערכה.
 • כושר לקיים יחסי אנוש תקינים.

הערות

 • יבדקו פניות מתאימות בלבד, וזאת על פי צרכי המשרד ושיקול דעתו.

פרטים להגשת מועמדות

המעוניינים מתבקשים לשלוח עד ליום 15 באפריל 2018 ליניב מעודי בדואר אלקטרוני: 

YanivMa@justice.gov.il

תאריך אחרון להגשה

15 באפריל 2018