דרוש/ה עוזר/ת ראשי/ת למילוי מקום בנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בירושלים

 
|13/02/2018 |

לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות דרוש/ה עוזר/ת ראשי/ת (פטורים בנושא נגישות) למילוי מקום זמני. ניתן להגיש מועמדות עד ליום 19 בפברואר 2018.

​תואר המשרה

עוזר/ת ראשי/ת

דירוג

משפטנים

מספר משרות

1

יחידה

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

עיר

ירושלים

כתובת

רחוב ירמיהו 37, מגדלי הבירה ירושלים

היקף המשרה

100%

תקופת העסקה

מיידית ועד ספטמבר 2018

תיאור תפקיד 

 • סיוע לממונה ולנציב במענה על שאילתות בהתאם להוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח - 1998 (תיקון מס' 2) ותקנותיו, ובטיפול בבקשות פטורים מחובת ביצוע התאמות נגישות.
 • טיפול בפניות הציבור של אנשים עם מוגבלות, חייבים בהתאמות נגישות, מורשי נגישות, גורמים מפקחים ועוד. קיום קשר עם גורמים מקצועיים ומנהליים רלוונטיים ותיאום הפעילות בתוך נציבות השוויון.
 • סיוע לפונים, ביצוע פניות בשמם של אנשים עם מוגבלות לגורמים אחרים כדי לקדם את זכויותיהם. ריכוז נתונים, הכנת מסמכים, דו"חות וחוות דעת משפטיות הנוגעים לתחום האחריות.
 • הופעה בוועדות הכנסת בהתאם לדרישות הממונה.
 • הכנת הצעות לשינויים בתקנות, בנהלים ובחוזרים הקשורים לתחום האחריות, כתיבת חוות דעת משפטיות, והצעות חוק.
 • ביצוע מטלות נוספות בהתאם לדרישות הממונים.

דרישות התפקיד

השכלה

 • השכלה אקדמית (תואר ראשון) במשפטים.

רישיונות

 • רישיון ישראלי לעריכת דין, חברות בלשכת עורכי הדין, לרבות מי שחברותו מוגבלת בהתאם לסעיף 52ב לחוק לשכת עורכי הדין תשכ"א 1961.
  הערה: מועמד שחברותו מוגבלת כאמור יידרש להמציא אישור חברות בלשכת עורכי הדין בתוקף אם ייבחר לתפקיד, וכתנאי לשיבוצו במשרה.

ניסיון

 • לדרגה התחילית לא נדרש ניסיון קודם, (למעט תקופת התמחות).

דרישות רצויות

 • כושר ביטוי בכתב ובעל-פה
 • כושר ארגון ופיקוח
 • יכולת משפטית גבוהה
 • מחויבות מוכחת לקידום זכויות אדם

הערות

 • יבדקו פניות מתאימות בלבד, וזאת על פי צרכי המשרד ושיקול דעתו.
 • כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה.

הגשת מועמדות

קורות חיים יש לשלוח עד ליום 19 בפברואר 2018 לכתובת IritSha@justice.gov.il

תאריך אחרון להגשה

19 בפברואר 2018