דוח פעילות הנציבות לשנת 2016 ומחצית שנת 2017

 
|03/10/2017 |

דו"ח פעילות  שנתית לשנת 2016 וחצי שנתית לשנת 2017.

אני מתכבד להציג בפניכם את דו"ח סיכום הפעילות לשנת 2016 ולמחצית הראשונה של 2017. דו"ח זה מאפשר הצצה על העשייה הרבה בנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
 
כפי שתקראו בדו"ח, בשנה וחצי האחרונות הרחיבה נציבות השוויון את פעילותה בכל התחומים. הגברנו את פעולות האכיפה כנגד גופים שאינם מקיימים את חובותיהם על פי חוק, הרחבנו והעמקנו את הפעילות בתחומי התעסוקה, החינוך, החיים בקהילה וביצירת שיתופי פעולה וממשקים בינלאומיים ואקדמיים, קיבלנו יותר פניות ציבור, פעלנו באמצעות קמפיינים ייחודיים ועבודה תקשורתית להגברת המודעות ולשינוי עמדות, הגדלנו את מספר התביעות וחוות הדעת לבתי משפט והשקנו פרויקטים חדשים. במקביל אנו משפרים ומשדרגים כל העת את פעילות הנציבות בדרכים שונות.
 
תודתי שלוחה לשרת המשפטים ח"כ אילת שקד ולמנכ"לית המשרד אמי פלמור, לחברינו במשרד המשפטים ובמשרדי הממשלה השונים, לשותפינו בקרב אנשים עם מוגבלות ופעילי השטח, כמו גם בכנסת, בשלטון המקומי, בעמותות ובארגוני החברה האזרחית. תודה גדולה לעובדי הנציבות העומלים ללא לאות לקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות, אשר עבורם הנציבות מזמן הרבה מעבר למקום עבודה.

יחד נמשיך ונצליח כולנו ביצירת חברת מופת, שתכיל את כולנו כשווי זכויות במדינת ישראל.

בברכה,
אברמי טורם
נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות