61% מהגופים הציבוריים עומדים ביעד ההעסקה של ייצוג הולם של אנשים עם מוגבלות לשנת 2017

 
|15/08/2018 |

נתונים חדשים ומעודכנים אודות חובת ייצוג ההולם של אנשים עם מוגבלות בגופים ציבוריים גדולים, נכון לשנת 2017.

הנתונים הופקו על ידי המוסד לביטוח לאומי, כחלק מתהליך יישומו של תיקון 15 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות הקובע כי גופים ציבוריים המעסיקים 100 עובדים לפחות, מחוייבים להעסיק לפחות 5% אנשים עם מוגבלות משמעותית כהגדרתה בחוק. 

החוק נועד לסייע בקידום העסקה של אנשים עם מוגבלות אשר נתקלים לא אחת בחסמים ובקושי להשתלב בשוק העבודה, ולפתוח עבורם את דלתות המעסיקים הציבורים. על פי החוק, מעסיקים נדרשים לבצע שורה של פעולות לקידום הייצוג ההולם בקרב עובדיהם וביניהם למנות ממונה תעסוקה שיהיה אמון על הנושא. בנוסף, החוק מקנה לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות סמכויות פיקוח ואכיפה, על רשויות ציבוריות ולנציבות שרות המדינה סמכויות על משרדי הממשלה. הנתונים הרלוונטיים מופקים על ידי המוסד לביטוח לאומי.

הנתונים לשנת 2017 מראים  כי מתוך 328 הגופים הציבוריים שנבדקו,  61% מהגופים עומדים ביעד העסקה של 5% ומעלה, 22% עומדים ביעד רמה בינונית  (3.5%-5%), 14% עומדים ברמה נמוכה (2-3.5%), ורק 3% לא עומדים ביעד כלל.

להלן פירוט המשווה בין הנתונים בשנת 2016 לנתונים המעודכנים משנת 2017:

 

​נתוני 2017​ ​נתוני 2016
עומדים ביעד (5% ומעלה) ​61% 45%​​
רמה בינונית (3.5% - 5%)​ 22%​ 29%​
רמה נמוכה (2% - 3.5%) 14%​ 21%​
לא עומד ביעד (2% ומטה) 3%​ 5%​
סה"כ​​ 100%​ 100%​​
  

אברמי טורם, נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות: "הנתונים אודות מצב הייצוג ההולם בגופים ציבוריים מעידים על שיפור שחל בתחום תעסוקת אנשים עם מוגבלות במגזר הציבורי ועל השינוי בשטח בעקבות החקיקה החדשה. מעסיקים שאני נפגש עמם מעידים יותר מבעבר על מחויבותם לקידום החוק ולמימושו ועל תרומתם החשובה והאמיתית של אנשים עם מוגבלות המועסקים בארגוניהם. רק בעבודה זה לצד זה ניצור פה חברה ישראלית שוויונית יותר ומכילה יותר. אני בטוח כי בשנים הבאות נמשיך ונראה עוד ועוד גופים ציבורים אשר עומדים ביעד. למרות זאת, אתגרים רבים עוד לפנינו ועל כולנו לפעול כך שאנשים עם מוגבלות לא ייתקלו בהפליה במקומות העבודה, בקושי בקליטה ובפיטורין על רקע מוגבלות. נציבות שוויון זכיות לאנשים עם מוגבלות פועלת גם באמצעות הכלים המשפטיים שברשותה כדי למגר גילויים של הפליה מעין אלה."

לנתונים המלאים

______________________________________________

פורסם 15 באוגוסט 2018