קול קורא לתקצירים לכנס – שילוב ילדים עם מוגבלות בחינוך החרדי

 
|21/10/2018 |

קול קורא להגשת תקצירים לכנס בנושא שילוב ילדים עם מוגבלות במסגרות החינוך החרדי. ניתן להגיש תקצירים עד 8 בנובמבר 2018. הכנס ייערך בקמפוס החרדי בירושלים של הקריה האקדמית אונו ובשיתוף נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים.​​

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות קובע כי לאנשים עם מוגבלות זכות להשתתף באופן מלא, שוויוני ופעיל בכל תחומי החיים. מערכת החינוך בכל הרמות מהווה צומת מרכזי בשילובם החברתי של ילדים וצעירים עם מוגבלות. כמו כן למערכת החינוך תפקיד מפתח בקידומם לעבר שוויון בעולם העבודה ובחברה בכללותה.

בשנת 2002 נחקק פרק השילוב בחוק החינוך המיוחד ,אשר מסדיר את שילובם של ילדים עם מוגבלות בבתי ספר רגילים. על פי עקרון השוויון, יש להעדיף את שילוב התלמיד בעל צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל תוך מתן התאמות לפי הצורך. עם זאת, יש לאפשר מענה הולם לכל ילד עם מוגבלות, בין בשילוב ובין בחינוך המיוחד, בהתאם לצרכיו ובחירתו.

במסגרת הכנס נבחן את האתגרים העומדים בפתחנו בדרך להשגת חזון זה במסגרות השונות בחינוך החרדי. 

הכנס מיועד לנשים עם מוגבלות, סטודנטיות, מורות במגזר החרדי, אימהות של ילדים עם מוגבלות , וכל אחת שנושא השילוב בחינוך במגזר החרדי קרוב לליבה.  
 
הכנס יתקיים ביום ראשון, טו' טבת התשע"ט, 23 בדצמבר 2018, בקמפוס החרדי של הקריה האקדמית אונו בירושלים.
 

אם הובלתן פרויקט מעניין או מחקר, אם נכון לדעתכן להציף בעיה ואם יש לכן פתרון שלדעתכן יכול לתרום, נשמח שתשתפו בכנס. 

נשמח לקבל הצעות בכתב על פרויקטים, התנסויות, רעיונות וכיוונים חדשים, הקשור לאחד או יותר מתחומים אלו: 
  • אתגרים ייחודיים של שילוב והכלה במסגרות החינוך החרדי. 
  • המעבר מגישה של טיפול בפרט לגישה מערכתית במערכות החינוך.
  • האיזון בין הכלה במסגרות חינוך אוניברסליות לצרכים הייחודיים של ילדים עם מוגבלות.
 

ההצעה יכולה לעסוק בחזון, אתגרים, מבט בינלאומי, מחקר, ניסיון אישי, או למידה מפעילות שהוטמעה בשטח.

ניתן להגיש את ההצעה להרצאה, מושב או סדנה. 

את ההצעה יש לשלוח לכתובת מייל: kenes.shilov.edu@gmail.com
ניתן לפנות בשאלות אודות הכנס לד"ר רויטל כהן ליברנט, טלפון 050-6240527. 

תאריך אחרון להגשת הצעות : 8 בנובמבר 2018.  

מבנה ההצעה

  • תוגש על עמוד אחד עד 200 מילים בעברית.
  • כותרת באותיות מודגשות.
  • שם המרצה, כתובת, טלפון, אימייל. 
  • התחום בו עוסקת ההרצאה/ סוגיה לדיון / סדנה.


____________________
פורסם 21 באוקטובר 2018​