קול קורא להגשת מועמדות לאותות נציבות שוויון זכויות לשנת 2017

 
|08/08/2017 |

​קול קורא להגשת מועמדות לאותות נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות לשנת 2017

​נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות פועלת ליישום חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ולהגברת מודעות והטמעת אמנת האו"ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות. אנו קוראים לכם להגיש מועמדויות לאותות עבור פעילויות  ופרויקטים המיישמים את העקרונות המרכזיים לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות: נגישות, השתתפות והכלה, שום דבר עלינו בלעדינו, אי הפליה וכבוד לשונות.

 

השנה נחלק אותות בשלוש קטגוריות:

 1. אות השינוי החברתי - יוענק  לארגון/ פרויקט או אדם בגין פעולות או יוזמות שמטרתן קידום או מימוש עקרונות חוק השוויון ושלהן השלכות רוחביות והובילו לשינוי חברתי משמעותי.
 2. אות התיירות הנגישה - יוענק למלון או מקום הארחה אשר עומד בכל תקנות הנגישות ופועל אף מעבר לכך ליצירת מרחב נופש נגיש ומכיל.
 3. אות הפרוייקט השוויוני בתחום התעסוקה - יוענק למעסיק אשר ערך תהליך מיוחד לקידום תעסוקת אנשים עם מוגבלות בארגונו, למניעת הפלייתם ומעסיק אנשים עם מוגבלות על פי דרישות הייצוג ההולם.

 

הפרויקטים הזוכים יוצגו במסגרת תערוכה לצד הכנס ביום הבינלאומי.  יש להציג את הפרויקט באמצעות תמונה/ סרטון או אמצעי חזותי אחר, בליווי הסבר.

יינתן משקל מיוחד להמלצות של אנשים עם מוגבלות.

  את טפסי המועמדות המלאים  יש להגיש עד ליום 15 בספמבר 2017 לדוא"ל: HadrachaNez@justice.gov.il

   

  מידע נוסף ניתן לקבל בטלפון 02-5088001  או בפקס 02-6467596.

  האותות יחולקו בכנס השנתי לציון היום הבינלאומי לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ביום 3 בדצמבר 2017.

   

  למידע נוסף: