אירועים והודעות

 
בדף זה מובאים אירועים והודעות מטעם ארגונים.

מכרז לאיוש משרת מנהל/ת ל"מרכז לחיים עצמאיים בקהילה" בירושלים

דרוש/ה מנהל/ת ל"מרכז לחיים עצמאיים בקהילה ירושלים". המשרה מיועדת לאדם עם מוגבלות.

תכנית להכשרת מורשי נגישות השירות

תכנית להכשרת מורשי נגישות השירות מטעם מכון מגיד באוניברסיטה העברית. התכנית במתכונת ייחודית ממוקדת ומעשית באישור ופיקוח משרד הכלכלה. למסיימים תונפק תעודה מקצוע "מורשה לנגישות השירות" מטעם משרד הכלכלה וכן יירשמו בפנקס מורשים לנגישות השירות. המחזור השלישי, ייפתח ביום 2 בנובמבר 2017 בירושלים.

(פורסם ביום 18 בספטמבר 2017)