מפגשי למידה בפורום מורשי נגישות 2016

 
​מפגשי למידה חודשיים של מורשי נגישות, שיתקיימו לאורך שנת 2016.

במהלך שנת 2016, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מתכננת לקיים אחת לחודש מפגש למידה למורשי נגישות, כל מפגש יתמקד בלמידה משותפת של נושא מרכזי/ תהליך עבודה אחר,  הלמידה תתבסס על ניתוח אירועים ודיון בסוגיות שיועלו ע"י המשתתפים באותו מפגש בהתייחס לנושא המרכזי שהוגדר תוך מיקוד בתפקיד ופעילות מורשה הנגישות.
 
בכל מפגש ישתתפו כ-20 משתתפים, בכפוף להרשמה מראש, המפגשים יונחו ע"י מורשי נגישות מנוסים שיתנדבו להנחות את המפגש.
 

להלן נושאי, תאריכי ומקומות המפגשים (נושאים ותאריכים נוספים, ושמות המנחים יפורסמו בהמשך, בהתאם להצעות שיועלו ע"י המורשים):

 

 
  • 6 באפריל 2016, הנגשה מוזיאון לונדע בבאר שבע - הסיור יונחה ע"י אדר' שגית חקלאי, מורשת נגישות מתו"ס ושירות ועו"ס עדי נוי, מורשת נגישות שירות.

 

  • 25 במאי 2016, אולם ההדרכה בקריית הממשלה בחיפה - הנגשת נהלי פינוי וחילוץ
    1. למצגת בנושא אזורי מחסה - הוצג ע"י סיגל כרמון קינן

 

  • 22 ביוני 2016,  משרדי נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בירושלים - תפקיד המורשה בהתמצאות והכוונה