מפגשי למידה בפורום מורשי נגישות 2015

 
מפגשי למידה חודשיים של מורשי נגישות, שיתקיימו לאורך שנת 2015 במשרדי הנציבות.

במהלך שנת 2015, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מתכננת לקיים אחת לחודש מפגש למידה למורשי נגישות, כל מפגש יתמקד בלמידה משותפת של נושא מרכזי/ תהליך עבודה אחר, הלמידה תתבסס על ניתוח אירועים ודיון בסוגיות שיועלו ע"י המשתתפים באותו מפגש בהתייחס לנושא המרכזי שהוגדר תוך מיקוד בתפקיד ופעילות מורשה הנגישות.
 
המפגשים יתקיימו בין השעות: 10:00 – 13:00 באולם ההדרכה במשרדי נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות "מגדלי הבירה"  בניין 1 קומה 9, רחוב ירמיהו 37 ירושלים.
 
בכל מפגש ישתתפו כ-20 משתתפים, בכפוף להרשמה מראש, המפגשים יונחו ע"י מורשי נגישות מנוסים שיתנדבו להנחות את המפגש.
 

להלן נושאי ותאריכי המפגשים: (נושאים ותאריכים נוספים, ושמות המנחים יפורסמו בהמשך, בהתאם להצעות שיועלו ע"י המורשים):