מידת עמידתם של מעסיקים ציבוריים גדולים ביעד הייצוג בשנת 2017

 

טרם הועברו לנציבות מידי המוסד לביטוח לאומי נתונים אודות עמידתם של המעסיקים הציבוריים הגדולים במשק ביעד הייצוג של 5% מהעובדים בשנת 2017.  

 

הנציבות תפרסם בדף זה את הנתונים בתוך 14 יום מיום העברתם אליה, כנדרש בחוק.


​על פי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, עד 31 ביולי בכל שנה, ימסור המוסד לביטוח לאומי לנציבות הודעה על מידת עמידתם של המעסיקים הציבוריים הגדולים ביעד הייצוג לפי הרמות שלהלן, בהתאם לנתונים שיועברו אליו בידי המשרדים והגופים החייבים בכך, ולנתונים שבידיו:
 
שיעור ייצוג העובדים עם מוגבלות משמעותית                    מידת העמידה ביעד הייצוג
5% לפחות                                                                     עמידה מלאה
מ-3.5% ופחות מ-5%                                                      רמה בינונית
מ-2% ופחות מ-3.5%                                                      רמה נמוכה
פחות מ-2%                                                                   אי-עמידה
 
הנציבות תפרסם באתר האינטרנט שלה את מידת עמידתו של כל מעסיק ציבורי גדול ביעד הייצוג לפי ההודעה שמסר המוסד לביטוח לאומי כאמור, בתוך 14 ימים מיום שנמסרה לו ההודעה.
 
_______________________________________________
עודכן לאחרונה 23 ביולי 2017