רכזי נגישות ברשויות המקומיות

 
תוצאות 251-1 מתוך 251 תוצאות
#ממויין לפי # בסדר יורדשם הרשות   סוג רשותממויין לפי סוג רשות בסדר יורדכתובת הרשותממויין לפי כתובת הרשות בסדר יורדרכז הנגישותממויין לפי רכז הנגישות בסדר יורדמספרי טלפון/ מספר פקסממויין לפי מספרי טלפון/ מספר פקס בסדר יורדדוא"ל  
1.​אבו-גוש​מ"מ​ת.ד. 40042 מבשרת ציון 90805​עותמן מוחמד​מרכזיה: 02-5332890​
טל' רכז: 02-5332890
פקס: 02-5332894​
דואר אלקטרוני
2.​נווה מדבר אל קסוםמ.א​שד' י. רגר 11 ת.ד 533 ב"ש 84100 ​מוחמד אבו קרינאת ​ מרכזיה: 08-6202555 ​
טל' רכז: 08-6202540 ​
פקס: 08-6202538 ​
דואר אלקטרוני
3אבו סנאן​מ.מ​ת.ד 792, 24905 ​סאלים בורברה מרכזיה: 04-9568802​
טל' רכז: 053-8810886
פקס: 04-9967921 ​
דואר אלקטרוני
4אבן יהודה ​מ.מ​המייסדים 53,אופיר מקורי ​ מרכזיה: 09-8915000 ​
טל' רכז: 09-8915025 ​
פקס: 09-8997315
דואר אלקטרוני
5.​אום אל-פחם​עירייה​כפר מוסמוס ת.ד 78 30920​אחמד ג'באריןמרכזיה: 04-6119000​
טל' רכז: 04-6119031 ​
פקס: 04-6310225
דואר אלקטרוני
6אופקים ​עירייה ​ת.ד 1, 80300 ​בלוגובדסקי מכאל​ מרכזיה: ​
טל' רכז: 08-9928555​
פקס: 08-9928554 ​
דואר אלקטרוני
7אור יהודה​עירייה​אור יהודה 60373​נורית שולמןמרכזיה: 03-5388111 ​
טל' רכז: 03-5388120
פקס: 03-5337965 ​
דואר אלקטרוני
8. ​אור עקיבא​עירייה​אור עקיבא 30600 ​ליאור רוזן​מרכזיה: 04-6108800​
טל' רכז: 04-6108890 ​
פקס: 04-6260164​
דואר אלקטרוני
9.​אורנית ​מ.מ​ד.נ. אפרים 44813 ​רונן נדבורני מרכזיה: 03-9360465 ​
טל' רכז: 050-2035344 ​
פקס: 03-9360744 ​
דואר אלקטרוני
10.​אזור ​מ.מ​יצחק שדה 18שמואל ישראל ​ מרכזיה: 03-5560088​
טל' רכז: 03-6534514 ​
פקס: 03-5599453 ​
דואר אלקטרוני
11.​איכסאלמ.מ​ת.ד. 6ואיל חבשי מרכזיה: 04-6550905 ​
טל' רכז: 052-2373463
פקס: 04-6550906​​​
דואר אלקטרוני
12.​אילת​עירייה​ת.ד. 14אושר טובלי מרכזיה: 08-6367111 ​
טל' רכז: 08-6367219
פקס: 08-6367141 ​
דואר אלקטרוני
13.​אל-בטוף​מ.א​כפר עוזיר 16931 ​אימן חוסיין​ מרכזיה: 04-6518855 ​
טל' רכז: 04-6518855 ​
פקס: 04-6519988 ​
דואר אלקטרוני
14.​אלונה ​מ.א​מועצה אזורית אלונה, מושב עמיקם ד"נ מנשה 37830 ​אילן קידר ​ מרכזיה: 04-6388561 ​
טל' רכז: 04-6288526/8​
פקס: 04-6388933 ​
דואר אלקטרוני
15.​אליכין​מ.מ ​38908 ​אבנר חלאף ​ מרכזיה: 04-6365840 ​
טל' רכז: ​
פקס: 04-6365662 ​
דואר אלקטרוני
16.​אלעד​עירייה​יהודה הנשיא 1מרים ברג ​ מרכזיה: 03-9078100 ​
טל' רכז: 03-9078120 ​
פקס: ​
דואר אלקטרוני
17.​אלפי מנשה​מ.מ​גלבוע 116, 44851​בוריס גרינברג​ מרכזיה: 09-9538208 ​
טל' רכז: 09-7925209 ​
פקס: 09-7925262 ​
דואר אלקטרוני
18.​אלקנה​מ.מ​ד.נ. אפרים 44814 ​אסף מרכזיה: 03-9151222 ​
טל' רכז: 03-9151202 ​
פקס: 03-9151203 ​
דואר אלקטרוני
19.​אעבליןמ.מת.ד. 172, 30012 ​סמעאן זהראן ​ מרכזיה: 04-9866594 ​​
טל' רכז: 050-5299602 ​
פקס: 04-9869192​
דואר אלקטרוני
20.​אפרת ​מ.מ​ת.ד. 1022, 90435​משה בן אלישע ​מרכזיה: 02-9939393​
טל' רכז: 02-9939360
פקס: 02-9939303 ​
דואר אלקטרוני
21.​אריאל ​עירייה​ת.ד 25, 40700​   מרכזיה: 03-9061666​
טל' רכז:
פקס: 03-9061853 ​
 
22.​אשדוד​עירייה​ת.ד 28, 77100​סילבי זינימרכזיה: 08-8545454 ​
טל' רכז: 053-4867207
פקס: 08-8545165​
דואר אלקטרוני
23.​אשכול ​מ.א​ד.נ נגב 85465 ​דליה כורם תמיר​ מרכזיה: 08-9929111 ​
טל' רכז: 08-9929111 ​
פקס: 08-9929172 ​
דואר אלקטרוני
24.​אשקלון​עירייה​ת.ד. 9001, 78190​דקלה שיליאן מרכזיה: 08-6792306 ​
טל' רכז: 054-2054276
פקס:
דואר אלקטרוני
25.​באר טוביה​מ.א​דאר קרית מלאכי 83815 ​איגור גיט​ מרכזיה: 08-8509800​
טל' רכז: 08-8509759/8​
פקס: 08-8509744 ​
דואר אלקטרוני
26.​באר יעקב ​מ.מ​ז'בטונסקי 2, 70300​ניסן פירתי​ מרכזיה: 08-9785444​
טל' רכז: 08-9785411​
פקס: 08-9282094​
 
27.​באר שבע​עירייה​ת.ד 15, 84100​אילן ניר​ מרכזיה: 08-6463666 ​
טל' רכז: 08-6463870 ​
פקס: 08-6463836​
דואר אלקטרוני
28.​בוסתן אל-מרג'מ.א​ת.ד. 1072, עפולה עילית, 18550​מוחמד זועבי​ מרכזיה: 04-6424555​
טל' רכז: 04-6421556 ​
פקס: 04-6295802 ​
דואר אלקטרוני
29.​בועיינה נג'ידאת​מ.מ​בועיינה נוג'ידאת, 16924 ​מוחמד סאמי​ מרכזיה: 04-6730522​
טל' רכז: ​​053-3838000​
פקס: 04-6730301​
דואר אלקטרוני
30.​בוקעתאמ.מ​רמת הגולן 12437​פריד סובח ​ מרכזיה: 04-6981478​
טל' רכז: 04-6981478 ​
פקס: 04-6982060​​
דואר אלקטרוני
31.​ביר אל מכסורמ.מ​מועצה מקומית ביר אל מכסור, ת.ד 410, מיקוד 17925​​עארף גדיר מרכזיה: 04-9058900 ​
טל' רכז: ​054-7705071
פקס: 04-9869849​​
 
32.​בית אל ​מ.מ​ד.נ מזרח בנימין 90631 ​מיכל גרינהוט ​ מרכזיה: 02-9700500​
טל' רכז: 02-9700515​
פקס: ​
דואר אלקטרוני
33.​בית אריהמ.מ​ד.נ מודיעין 71947 ​דניאלה גרינברג מרכזיה: 08-9297454​
טל' רכז: 08-9127011 ​
פקס: 08-9127020 ​
דואר אלקטרוני
34.​בית ג'אן​מ.מ​כפר בית ג'ן 24990​לוטפי טאפש ​ מרכזיה: 04-9802220 ​
טל' רכז: 04-9802510​
פקס: 04-9802240 ​
דואר אלקטרוני
35.​בית דגן ​מ.מ​מנחם בגין 9, 50200 ​   מרכזיה: 03-9602111​  
36.בית זרזיר ​מ.מ​דואר נהלל ת.ד 81, 10600​מוחמד חביב אללהמרכזיה: 04-6415522/3/4​
טל' רכז: 052-7029073
פקס: 04-6415526 ​
דואר אלקטרוני
37.​בית שאן​עירייה​רח' ירושלים הבירה 1, בית שאן 10900​אורי בטור​ מרכזיה: 04-6489400 ​
טל' רכז: 04-6489414 ​
פקס: 04-6489446​
דואר אלקטרוני
38.​בית שמשעירייה​ת.ד 5, 99000 ​בן סומך​מרכזיה: 02-9909999 ​
טל' רכז: 02-9900761 ​
פקס: 02-9900788 ​​
דואר אלקטרוני
39. ​ביתר עיליתעירייה​רבי עקיבא 38, 99879 ​יוסי יונה מרכזיה: 02-5888111​
טל' רכז: 054-8012897​
פקס: 02-5888131 ​
דואר אלקטרוני
40.​בני ברק ​עירייה ​ת.ד 2, 51000 ​מלכה לב​ מרכזיה: 03-5776500 ​
טל' רכז: 03-5776172​
פקס: 03-5776446​
דואר אלקטרוני
41.​בני עייש​מ.מ​הכהנים 4, 79845​חיים אשמרכזיה: 08-8595100 ​
טל' רכז: 08-8595116/7​
פקס: ​
דואר אלקטרוני
42.​בני שמעון ​מ.א​צומת בית קמה, ד"נ נגב 85300​דוד פרייברג​ מרכזיה: 08-9915811​
טל' רכז: 08-9911713 ​
פקס: 08-9915831 ​
דואר אלקטרוני
43.​בנימינה-ג. עדהמ.מ​ת.ד 8, 30550 ​​   מרכזיה: 04-6186400​
טל' רכז:
פקס: 04-6288253 ​
 
44.​בסמ"המ.מ​ת.ד 500 ברטעה, 30023​פריד כבהא מרכזיה: 04-6257701 ​
טל' רכז: 053-7616275
פקס: 04-6257702​​
דואר אלקטרוני
45.​בסמת טבעוןמ.מ​36008​אלה דין​ מרכזיה: 04-9832403​
טל' רכז: ​
פקס: 04-9531595​​
 
46.​באקה ג'ת​עירייה​המשולש 30100 ​עמאד אבו מוח מרכזיה: 04-6286500​
טל' רכז: 04-6286505 ​
פקס: 04-6383202​
 
48.​בקעת הירדן​מ.א​ד.נ ערבות הירדן 91906 ​זיבי אדלשטיין מרכזיה: 02-9946666 ​
טל' רכז: ​
פקס: 02-9409235​
דואר אלקטרוני
49.​ברנר​מ.א​דאר גבעת ברנר 60948 ​מרים ישראל מרכזיה: 08-9399999 ​
טל' רכז: 08-9399970
פקס: 08-9399970​
דואר אלקטרוני
50.​בת ים ​עירייה​אגף הרווחה נגבה 13 בת ים ת.ד 10 59506 ​חיים קדוש מרכזיה: 03-5558555 ​
טל' רכז: 03-5556176 ​
פקס: 03-5556105 ​
דואר אלקטרוני
51.​ג'סר א-זרקאמ.מ​37858​פאדי עמאשה מרכזיה: 04-6361198 ​
טל' רכז: 058-4254739
פקס: 04-6329102 ​​
דואר אלקטרוני
52.​ג'דידה מכרמ.מ​ת.ד 879, 25105​   מרכזיה: 04-9964094 ​
טל' רכז:
פקס: 04-9964370 ​​
 
54.​ג'לג'וליהמ.מ​דואר ג'לג'וליה 45850 ​ויסאם שתיווי ​ מרכזיה: 03-9396499 ​
טל' רכז: 050-2914058 ​
פקס: 03-9396069​​
דואר אלקטרוני
55.​גבעת זאב ​מ.מ​המכבים 44, 90917​דודו זקן מרכזיה: 02-5360100 ​
טל' רכז: 053-8450707 ​
פקס: 02-5362477 ​
דואר אלקטרוני
56.​גבעת שמואל​עירייה​בן גוריון 24, 51905 ​אינג' אדוארד זירקייב​ מרכזיה: 03-5319222 ​
טל' רכז: 03-7266847 ​
פקס: 03-5328523 ​
דואר אלקטרוני
57.​גבעתיים ​עירייה​רח' המעורר 11 גבעתייםמיקי חייקין ​טל' רכז: 03-6725855
דואר אלקטרוני
58.​גדרה​מ.מ​פינס 4, 70700​אמיר פישמןמרכזיה: 08-8593555 ​
טל' רכז: 08-8595424
פקס: 08-8597914​
דואר אלקטרוני
59.​גדרות ​מ.א​דואר עשרת 76858 ​לאוניד פוסטרילק​ מרכזיה: 08-8592950 ​
טל' רכז: 08-8549122​
פקס: 08-8549110​
דואר אלקטרוני
60.​גולן​מ.א​ת.ד 13 קצרין רמת הגולן 12400​רונית פוריהמרכזיה: 04-6969701 ​
טל' רכז: 050-7991481
פקס: 04-6961911​
דואר אלקטרוני
61.​גוש חלבמ.מ​ד.נ מרום הגליל ת.ד 7, 13872 ​סאמר סעד מרכזיה: 04-6989980 ​
טל' רכז: 050-7364639​
פקס: 04-6980401​​
דואר אלקטרוני
62.​גוש עציון ​מ.א​ד"נ צפון יהודה, 90433​יגיל הורוביץ​ מרכזיה: 02-9939933 ​
טל' רכז: 02-9939956​
פקס: 02-9932169​
דואר אלקטרוני
63.​גזר​מ.א​בית חשמונאי ד.נ שמשון 99789 ​ענבר מוסרי מרכזיה: 08-9274040 ​
טל' רכז: 052-3225888​
פקס: 08-9255594
דואר אלקטרוני
64.​גלבוע ​מ.א​ד"נ הגלבוע 18120 ​יעל כ. טוב​ מרכזיה: 04-6533258 ​
טל' רכז: ​
פקס: 04-6532813​
דואר אלקטרוני
65.​גליל עליון​מ.א​ת.ד 90000 ראש פינה 12100 ​אלכסנדר קפלונוב מרכזיה: 04-6816611 ​
טל' רכז: 054-4346465​
פקס: 04-6816316 ​
 
66.​גליל תחתוןמ.א​ד"נ הגליל התחתון 14101​יוסי ברששת ​ מרכזיה: 04-6628200​
טל' רכז: 053-7722616
פקס: 04-6628212 ​
דואר אלקטרוני
67.​גן יבנה ​מ.מ​רח' הרצל 1, גן-יבנה 70800​עזי רוזן מרכזיה: 08-8545600 ​
טל' רכז: 08-8545659
פקס: 08-8545632 ​
 
68.​גן רווה ​מ.א​עיינות 70490 ​דודי הררי ​ מרכזיה: 08-9408230​
טל' רכז: 08-9408230 ​
פקס: 08-9408241 ​
דואר אלקטרוני
69.​גני תקווה​מ.מ​רח' הגליל 48, 55900 ​אורן הלוי ​ מרכזיה: 03-5310888 ​
טל' רכז: 03-5310862​
פקס: 03-5310852​
דואר אלקטרוני
70.​דאליית אל כרמלמ.מ.​דאליית אל כרמל 30056 ​אומיימה אבו אלזלף​ מרכזיה: 04-8301900
טל' רכז: 050-2791254​
פקס: 04-8394301 ​​
דואר אלקטרוני
71.​דבוריה​מ.מ​ת.ד. 5 דבוריה 16910​אחמד אבו סעיד​ מרכזיה: 04-6701222/344 ​
טל' רכז: 052-7432386
פקס: 04-6702307 ​
דואר אלקטרוני
72.​דימונה ​עירייה​86000​משה כהן מרכזיה: 08-6563100​
טל' רכז: 08-6563167​
פקס: 08-6563231 ​
דואר אלקטרוני
73.​דיר חנא ​מ.מ​ת.ד 18224 ​דיר חנא 24973מוחמד אבו אלחוף מרכזיה: 04-6782039 ​
טל' רכז: 052-5836072
פקס: ​
דואר אלקטרוני
74.​דרום השרון​מ.א​ת.ד 500 נווה ירק 49945​עודד לובוביץ מרכזיה: 03-9000500 ​
טל' רכז: 03-9000646 ​
פקס: 03-9000569​
דואר אלקטרוני
75.​הוד השרון ​עירייה​רח' בני ברית 7 45100​דנה בן חייםמרכזיה: ​09-7759595
טל' רכז: 09-7759663 ​
פקס: 09-7759660​
דואר אלקטרוני
76.​הר אדר​מ.מ​ד.נ צפון יהודה 90836 ​יאיר פישרמרכזיה: 02-5344710 ​
טל' רכז: 054-3244050 ​
פקס: 02-5700127​
דואר אלקטרוני
77.​הר חברוןמ.א​ד.נ הר חברון עתינאל 90406​​​חני שפירא מרכזיה: 02-9969111​
טל' רכז: ​052-8990214
פקס: ​
דואר אלקטרוני
78.​הרצליהעירייה​רח' הנדיב 2 46485 ​קרן טלקר​ מרכזיה: 09-9591600 ​
טל' רכז: 09-9591669 ​
פקס: 09-9564476​
דואר אלקטרוני
79.​זבולון ​מ.א​מועצה אזורית זבולון דאר כפר המכבי 30030 ​לימור לוימרכזיה: 04-8478111​
טל' רכז: 04-8478179
פקס: 04-8478151 ​
דואר אלקטרוני
80.​זיכרון יעקב​מ.מ​דני ביתן- מזכיר 30950​איילה ממן מרכזיה: 04-6297100 ​
טל' רכז: 04-6297181
פקס: 04-6392332​
דואר אלקטרוני
82.​חבל אילות ​מ.א​ד.נ אילות 888220 ​יעקב מנשה ​ מרכזיה: 08-6355888 ​
טל' רכז: ​
פקס: 08-6355800 ​
דואר אלקטרוני
83.​חבל יבנהמ.א​ד.נ אבטח 79860 ​​מירי רפאלי ​מרכזיה: 08-8622111 ​
טל' רכז: 08-8622116​
פקס: 08-8524343​
דואר אלקטרוני
84.​חבל מודיעין​מ.א​מרכז שוהם ד.נ רמלה 73100 ​שרית ארנפלד​ מרכזיה: 03-9722888​
טל' רכז: 039722861-8​
פקס: 03-9722854 ​
דואר אלקטרוני
86.​חדרהעירייה​עיריית חדרה ת.ד 16 חדרה מיקוד 38100​​סיגל הרשקוביץמרכזיה: 04-6303229 ​
טלפון רכז: 04-6303744
פקס: 04-6303231
דואר אלקטרוני
87.​חולון​עירייה ​ת.ד. 1, 58373 ​מאיר אטדגי​ מרכזיה: 03-5027222​
טל' רכז: ​
פקס: 03-5017043 ​
דואר אלקטרוני
88.​חוף אשקלוןמ.א​ת.ד. 90000, 78100 ​מאיר ירימי מרכזיה: 08-6775555 ​
טל' רכז: ​050-6671735 ​
פקס: 08-6727304 ​​
דואר אלקטרוני
89.​חוף הכרמל ​מ.א​מועצה אזורית חוף הכרמל 30860​אסף בן הרוש​ מרכזיה: 04-8136200 ​
טל' רכז: 04-8136290​
פקס: 04-8136295​
דואר אלקטרוני
90.​חוף השרון​מ.א​שפיים, דואר שפיים 60990 ​יערה שטולברג מרכזיה: 1599596500​
טל' רכז: 09-9596407
פקס: 09-9583791​
דואר אלקטרוני
91.​חורהמ.מ​ת.ד. 1, 85730​​​צביקה גרינברג מרכזיה: 08-6510991 ​
טל' רכז: ​052-5412859
פקס: ​
דואר אלקטרוני
92.​חורפיש ​מ.מ​ת.ד. 1, 25155 ​עפו עאמר מרכזיה: 04-9076900
טל' רכז: 054-5979393​
פקס: 04-9997527 ​
דואר אלקטרוני
93.​חיפה ​עירייה​ת.ד. 4811 31047 ​אד' עידית ערמון​ קמחימרכזיה: 04-8356356
טל' רכז: 053-7548210 ​
פקס: 04-8356213 ​
דואר אלקטרוני
94.​חצור הגלילית​מ.מ​ת.ד 40, 10300 ​נועם אופנהיים מרכזיה: 04-6916900​
טל' רכז: 04-6935754 ​
פקס: 04-6935760 ​
דואר אלקטרוני
95.​טבריהעירייה​עיריית טבריה, רח' פיק"א 36 טבריה 14105 ​אשר קלמי​ מרכזיה: 04-6739555 ​
טל' רכז: 04-6725314 ​
פקס: 04-6739527​
דואר אלקטרוני
96.​טובה זנגריה​מ.מ​ת.ד 1, 12310 ​איאד סולימאן​ מרכזיה: 04-9008500 ​
טל' רכז: 04-9008526 ​
פקס: 04-6937305 ​
דואר אלקטרוני
97.​טורעאן ​מ.מ​ת.ד 49, 16950​זיאד חדאד ​ מרכזיה: 04-6414000 ​
טל' רכז: 04-6414000 ​
פקס: 04-6414016 ​
דואר אלקטרוני
98.​טייבה​עירייהת.ד 1, 40400 ​מירווט עוידה מרכזיה: 09-7992590
טל' רכז: 052-8480251
פקס: 09-7993399​​
דואר אלקטרוני
99.​טירהעירייה​טירה המשולש 44915​נאסר בסאם מרכזיה: 09-7751414 ​
טל' רכז: 050-4255961
פקס: 09-7938792​​
דואר אלקטרוני
100.​טירת הכרמל ​עירייה​מהנדס עיריית טירת הכרמל, ת.ד 49 טירת הכרמל 30200​גיא גולדמן מרכזיה: 04-8547000​
טל' רכז: טל' רכז: 050-8727327
פקס: 04-8572801 ​
דואר אלקטרוני
101.​יאנוח ג'ת ​מ.מ​כפר יאנוח 25145​מפלח ברכאת ​ מרכזיה: 04-9979072​
טל' רכז: 04-9979072​
פקס: 04-9972542 ​
דואר אלקטרוני
102.​יבנאלמ.מ​15225​דיצה צעירי​ מרכזיה: 04-6708344​
טל' רכז: ​
פקס: 04-6650059 ​
דואר אלקטרוני
103.​יבנה​עירייה​ת.ד. 3, 70650​יוסף בורטניקמרכזיה: 08-9433331
טל' רכז: 054-9789167​
פקס: ​
דואר אלקטרוני
104.​יהוד-נוה מונסון ​עירייה​מרבד הקסמים 6, 56100 ​   מרכזיה: 03-5391212 ​
טל' רכז:
פקס: 03-5364910 ​
 
105.​יואב​מ.א​ד.נ שקמים 79835 ​יחיאל כהן ​ מרכזיה: 08-8500777 ​
טל' רכז: ​
פקס: 08-8500780 ​
דואר אלקטרוני
106.​יסוד המעלה ​מ.מ​ד.נ גליל עליון 12105 ​יש 17 עובדים בלבד​ מרכזיה: 04-6937506 ​
טל' רכז: ​
פקס: 04-6934390​
 
107.​יפיעמ.מ​16955​חוסין פאיד מרכזיה: 04-6557555​
טל' רכז: 04-6557521
פקס: 04-6559384
דואר אלקטרוני
108.​יקנעם עילית​עירייה​ת.ד. 1, 20692 ​אורנה יחזקאל ​ מרכזיה: 04-9596000​
טל' רכז: 04-9596031 ​
פקס: 04-9596059​
דואר אלקטרוני
109.​ירוחםמ.מ​ת.ד. 1, 80500 ​שלי סוויסה מרכזיה: 08-6598222
טל' רכז: 08-6598247 ​
פקס: 08-6598206​
דואר אלקטרוני
110.​ירושליםעירייה​91007 ​רות חטבימרכזיה: 02-6297777
טל' רכז: 02-6297190
פקס: ​
דואר אלקטרוני
111.​ירכאמ.מ​ת.ד. 1, 24967​פואד אבו אל רישמרכזיה: 04-9568111 ​
טל' רכז: 050-3779410
פקס: 04-6980401​​
דואר אלקטרוני
112.​כאבולמ.מ​ת.ד 1, 24963 ​חסן שולי​ מרכזיה: 04-9947971 ​
טל' רכז: 04-8458106 ​
פקס: 04-9941886 ​
דואר אלקטרוני
113.​כאוכבמ.מ​ת.ד. 316, 20185 ​מוסטפא חאג'​ מרכזיה: 04-9999095​
טל' רכז: 054-7987713 ​
פקס: 04-9998406 ​
דואר אלקטרוני
114.​כוכב יאיר​מ.מ​ת"ד 100, 44864 ​מריו גלזר​ מרכזיה: 09-7640200 ​
טל' רכז: 054-2122866
פקס: 09-7640222 ​
דואר אלקטרוני
115.​כסיפה ​מ.מ​ת.ד 6421 ב"ש 84162 ​מוחמד אבו רביעה מרכזיה: 08-9972710 ​
טל' רכז: 08-9972725 ​
פקס: 08-9972731 ​
דואר אלקטרוני
116.​כסרא סמיעמ.מ​ת.ד. 396, כסרא 20138​נהאד ח'טיבמרכזיה: 04-9872420 ​
טל' רכז: ​
פקס: 04-9873483​​
דואר אלקטרוני
117.​כעביה טבאשמ.מ​ת"ד 263, 30925 ​​ג'ודאת שלאבנה מרכזיה: 04-9536131 ​
טל' רכז: 050-5440188​
פקס: 04-9533849​​
דואר אלקטרוני
118.​כפר בראמ.מ​ת.ד. 700, 45863​עובדים במועצה 13 איש​ מרכזיה: 03-9389173 ​
טל' רכז: ​
פקס: ​
 
119.​כפר ורדיםמ.מ​ת.ד. 501 כפר ורדים 25147 ​שי מרכזיה: 04-9977142 ​
טל' רכז: 04-9977142 ​
פקס: 04-9979131​​
דואר אלקטרוני
120.​כפר יאסיףמ.מ​ת.ד 994, כפר יאסיף 24908 ​תומא והיבמרכזיה: 04-9569800​
טל' רכז: 04-9569800​
פקס: 04-9961801​​​
דואר אלקטרוני
121.​כפר יונהמ.מ​שרת 1, 40300​ארז צאיג ​ מרכזיה: 09-8971111 ​
טל' רכז: 050-4048952​
פקס: 09-8971139 ​
דואר אלקטרוני
122.​כפר כנאמ.מ​16930 ​ווירא סוטי ​ מרכזיה: 04-6517741 ​
טל' רכז: 04-6412504​​
פקס: ​
דואר אלקטרוני
123.​כפר מנדא ​מ.מ​ת.ד. 1089, 17907​מוסטפא עראבי​ מרכזיה: 04-9864710 ​
טל' רכז: ​
פקס: 04-9863053​
דואר אלקטרוני
124.​כפר סבאעירייה​וייצמן 135, 44100 ​עדי אבירם​ מרכזיה: 09-7649111 ​
טל' רכז: 09-7699168​
פקס: 09-7649277 ​
דואר אלקטרוני
125.​כפר קאסם ​מ.מ​49940   מרכזיה: 03-9370548 ​
טל' רכז: 03-9370548 ​
פקס: 03-9071750 ​
 
126.​כפר קמא ​מ.מ​ת.ד 403, 15235 ​לאפי חאלד ​ מרכזיה: 04-6760772/5​
טל' רכז: 04-6760772/5​
פקס: 04-6769595 ​
דואר אלקטרוני
127.​כפר קרעמ.מ​ת.ד 1, 30075 ​עסלי סופיאן​ מרכזיה: 04-6356730​
טל' רכז: 074-7558634​
פקס: 04-6352673 ​
דואר אלקטרוני
128.​כפר שמריהומ.מ​קרן היסוד 13, 1346910 ​אורלי כהן מואס מרכזיה: 09-9506699 ​
טל' רכז: ​052-3597664​
פקס: 09-9505385​​
דואר אלקטרוני
129.​כפר תבורמ.מ​ת.ד. 318, 15241 ​מוטי ויסלדר​ מרכזיה: 04-6769991 ​
טל' רכז: 04-6769991​
פקס: 04-6766732 ​
דואר אלקטרוני
130.​כרמיאלעירייה​מינהל הנדסה עיריית כרמיאל, קק"ל 100 כרמיאל, ת.ד 660, 20100​זאב גולדברג ​ מרכזיה: 04-9085555 ​
טל' רכז: 04-9085683 ​
פקס: 04-9085679​
דואר אלקטרוני
131.​לב השרוןמ.א​צומת בני דרור, תל מונד 40600​מיטל דרורימרכזיה: 1599590222​
טל' רכז: ​073-2521599
פקס: 09-7967338​​
דואר אלקטרוני
132.​להבים ​מ.מ​ת.ד 1 להבים 85338 ​סלאבן פנוביץ' מרכזיה: 08-9554777​
טל' רכז: 08-9554784​
פקס: 08-9554774​
דואר אלקטרוני
133.​לוד ​עירייה​ת.ד 401, 71104 ​ויקטוריה רבזין מרכזיה: 08-9279999 ​
טל' רכז: 08-9279979 ​
פקס: 08-9279091 ​
דואר אלקטרוני
134.​לכיש ​מ.א​נהורה, ד"נ לכיש דרום 79340 ​אלינור נעים ​ מרכזיה: 08-6871666 ​
טל' רכז: 08-6871655​
פקס: 08-68490520 ​
דואר אלקטרוני
135.​לקיה ​מ.מ​ת.ד 6126 באר שבע 84160​לאוניד גלפנד​ מרכזיה: 08-6512361/70 ​
טל' רכז:
פקס: 08-6512944​​
דואר אלקטרוני
136.​מבואות חרמוןמ.א​ת.ד 15 ראש פינה 12000 ​סימה חייט​ מרכזיה: 04-6818000 ​
טל' רכז: 050-6306524
פקס: 04-6818046 ​
דואר אלקטרוני
137.​מבשרת ציוןמ.מ​החוצבים 3, 90805 ​דובי כדורי מרכזיה: 02-5348511 ​
טל' רכז: ​
פקס: 02-5348571 ​​
דואר אלקטרוני
138.​מע'ארמ.מ​ת.ד 3, 14930 ​   מרכזיה: 04-6786333 ​
טל' רכז: 04-6786333 ​
פקס: 04-6781038​​
 
139.​מג'דל שמס​מ.מ​12438 ​ויסאם עוידאת מרכזיה: 04-6984298​
טל' רכז: 054-3060080
פקס: 04-6982111 ​
דואר אלקטרוני
140.​מגדל ​מ.מ​ת.ד 290, מושבי המגדל 14950​ברודסקי אנה​ מרכזיה: 04-6721486/7​
טל' רכז: 053-7459538
פקס: 04-6724343 ​
דואר אלקטרוני
141.​מגדל העמקעירייה​ת.ד 590, 10550 ​סמי זפרני​ מרכזיה: 04-6507777 ​
טל' רכז: 04-6507760 ​
פקס: 04-6440227 ​
דואר אלקטרוני
142.​מגדל תפן ​מ.מ​ת.ד 68 מגדל תפן 24959​ראמי חשאן​ מרכזיה: 04-9872078​
טל' רכז: 04-9872078
פקס: 04-9872329​
דואר אלקטרוני
143.​מגידומ.א​ת.ד 90001 עפולה 18120​עמית נוסבאום​ מרכזיה: 04-9598444 ​
טל' רכז: 04-9598412 ​
פקס: 04-9598400 ​
דואר אלקטרוני
144.​מגילות ים המלחמ.א​ד.נ ערבות הירדן 90666 ​אוריאל אהרונוב​ מרכזיה: 02-9945000​
טל' רכז: 050-7307447
פקס: ​
דואר אלקטרוני
145.​מודיעין-מכבים-רעות​עירייה​התלתן 1, 71700 ​אכרם חאג' יחיה ​ מרכזיה: 08-9726000​
טל' רכז: 08-9726132 ​
פקס: 08-9721841 ​
דואר אלקטרוני
146.​מודיעין עיליתמ.מ​שער המלך 4 71919​יוני ברנפלד​ מרכזיה: 08-9141200​
טל' רכז: 08-9140900 ​
פקס: 08-9745061 ​
דואר אלקטרוני
147.​מזכרת בתיה ​מ.מ​שד' אליהו 4, 76804 ​מרב מנטל מרכזיה: 08-9371111 ​
טל' רכז: 050-7431470
פקס: 08-9371119​
דואר אלקטרוני
148.​מזרעה ​מ.מ​ד.נ גליל מערבי, 25230 ​​מועתסם היבי מרכזיה: 04-9820104 ​
טל' רכז: 0525433556​
פקס: ​
דואר אלקטרוני
149.​מטה אשרמ.א​ד.נ גליל מערבי 25206 ​תיקי ראובןמרכזיה: 04-9879666 ​
טל' רכז: 050-3794608
פקס: 04-9879705 ​
דואר אלקטרוני
150.​מטה בנימין​מ.א​פסגות, ד.נ מזרח בנימין 90624 ​מני משה ​ מרכזיה: 02-9977111 ​
טל' רכז: 02-9977112 ​
פקס: 02-9977289 ​
דואר אלקטרוני
151.​מטה יהודה ​מ.א​מרכז אזורי הרטוב ד"נ שמשון 99700​שמעון בוסקילה​ מרכזיה: 02-9900888​
טל' רכז: 02-9917007​
פקס: 02-9900879 ​
דואר אלקטרוני
152.​מטולה​מ.מ​ת.ד 1, 10292 ​ מרכזיה: 04-6941364​
טל' רכז: 04-6941364 ​
פקס: 04-6997211 ​
דואר אלקטרוני
153.​מיתרמ.מ​ת.ד 1, 85025 ​הלה שחרמרכזיה: 08-6517415 ​
טל' רכז: 08-6684008
פקס: 08-6519209 ​
דואר אלקטרוני
154.​מנשהמ.א​מועצה אזורית מנשה, מרכז אזורי מנשה ד.נ חפר ת"ד 80 38100​שמשי כהנא​ מרכזיה: 04-6177300 ​
טל' רכז: 04-6177360 ​
פקס: 04-6177395 ​
דואר אלקטרוני
155.​מסעדהמ.מ​ריאא ח'אטב, 12435​​אדהם בטחיש מרכזיה: 04-6981480 ​
טל' רכז: 04-6981480 ​
פקס: 04-6982832​​
 
156.​מעלה אדומים ​עירייה​ת.ד. 20, 98300 ​גרשון לוקאי​ מרכזיה: 02-5418888 ​
טל' רכז: 02-5418891 ​
פקס: 02-5418878​
דואר אלקטרוני
157.​מעלה אפריםמ.מ​ד.נ מזרח בנימין 90638​ מרכזיה: 02-9941223​
טל' רכז: ​
פקס: ​
דואר אלקטרוני
158.​מעלה יוסף​מ.א​מרכז איזורי גרנות ד.נ גליל מערבי 22868 ​אמנון כוכבי ​ מרכזיה: 04-9105511 ​
טל' רכז: 04-9105566 ​
פקס: 04-9807496 ​
דואר אלקטרוני
159.​מעלה עירון ​מ.מ​ת"ד 2255 עפולה 18100​אגבריה חליל ​ מרכזיה: 04-6401369 ​
טל' רכז: 052-6008615
פקס: 04-6409034 ​
דואר אלקטרוני
160.​מעלות תרשיחא​עירייה​עיריית מעלות, רח' דוד בן גוריון 1, ת.ד 59 מעלות 24952​   מרכזיה: 04-9578880/8​
טל' רכז: ​
פקס: 04-9536737 ​
 
161.​מעליאמ.מ.​25140 ​ מרכזיה: 04-9979522 ​
טל' רכז: ​
פקס: 04-9972590​​​​​​​
 
162.​מצפה רמוןמ.מ​80650 ​דורון שטריתמרכזיה: 08-6596222 ​
טל' רכז: 050-2012043
פקס: 08-6596707​
דואר אלקטרוני
163.​מרום הגלילמ.א​ת.ד 90000 דואר צפת 13110​איציק אלון​ מרכזיה: 04-6919800 ​
טל' רכז: 04-6919804 ​
פקס: 04-6987734​
דואר אלקטרוני
164.​מרחביםמ.א​צומת גילת, ד.נ נגב 84100​קאיד אבו גאנםמרכזיה: 08-9929430​
דואר אלקטרוני
165.​משגב ​מ.א​מועצה אזורית משגב, ד.נ משגב 20179 ​אורית פרץמרכזיה: 04-9902311​
טל' רכז: 04-9902397 ​
פקס: 04-9902397 ​
דואר אלקטרוני
166.​משהדמ.מ​16967​   מרכזיה: 04-6412661​
טל' רכז:
פקס: ​
 
167.​נהריה ​עירייה​עיריית נהריה שד' הגעתון 19 נהריה, 78 ת.ד 22100 ​​מתי בזומניר מרכזיה: 04-9879811 ​
טל' רכז: 052-5798070
פקס: ​
דואר אלקטרוני
168.​נחל שורקמ.א​יד בנימין, ד"נ עמק שורק 76812 ​תומר שמוקלר מרכזיה: 08-8634200 ​
טל' רכז: ​
פקס: 08-8634276
דואר אלקטרוני
169.​נחף ​מ.מ​ת.ד 693, 20137 ​מחמד מסרי (מהנדס)​ מרכזיה: 04-9989954 ​
טל' רכז: 04-9987140 ​
פקס: 04-9985693​
 
170.​נס ציונה ​עירייה​הבנים 9, 70400 ​שלמה אליהו ​ מרכזיה: 08-9383838 ​
טל' רכז: ​
פקס: 08-9403016 ​
דואר אלקטרוני
171.​נצרת​עירייה​ת.ד 31, 16100 ​   מרכזיה: 04-6459200​
טל' רכז:
פקס: 04-6012137​
 
172.​נצרת עילית ​עירייה​עיריית נצרת עילית, רח' גלבוע 16 נצרת עילית 17682 ​תמי בן חמו​ מרכזיה: 04-6478888​
טל' רכז: 04-6478909 ​
פקס: 04-6463028​
דואר אלקטרוני
173.​נשר ​עירייה​דרך השלום 20 נשר 36651​יהודה ואקנין​ מרכזיה: 04-8299200​
טל' רכז: 04-8299205 ​
פקס: 04-8212116 ​
דואר אלקטרוני
174.​נתיבות ​עירייה​ת.ד 1, 80200​אלי אדרי מרכזיה: 08-9938700 ​
טל' רכז: 054-6677234​
פקס: 08-9945827 ​
דואר אלקטרוני
175.​נתניה​עירייה​רח' הצורן 3 את חדש 42403​קלרה חן ​ מרכזיה: 09-8603131 ​
טל' רכז: 052-6642723 ​
פקס: 09-8616883 ​
דואר אלקטרוני
176.​סאג'ורמ.מ.​המועצה המקומית סאג'ור 20130​מוסטפא סלימאן​ מרכזיה: 04-9886880 ​
טל' רכז: 04-6660030​
פקס: 04-9885032​
דואר אלקטרוני
177.​סביוןמ.מ​השקמה 8, 56513 ​אביטל קינן ​ מרכזיה: 03-7370901​
טל' רכז: 03-7370910 ​
פקס: 03-5349320 ​
דואר אלקטרוני
178.​סח'נין​עירייה​20173​​סאמר אבו ראיה מרכזיה: 04-6788888 ​
טל' רכז: ​
פקס: 04-6788809 ​
דואר אלקטרוני
179.​ע'ג'רמ.מ​רמת הגולן 12440 ​מועצה קטנה פחות מ-25 אנשים מרכזיה: 04-6951213 ​
טל' רכז: ​
פקס: ​
 
180.​עומר ​​מ.מ​ת.ד 1, 84965 ​ישראלי דניאל ​ מרכזיה: 08-6291111 ​
טל' רכז: 08-6291120 ​
פקס: 08-6291110 ​
דואר אלקטרוני
181.​עוספיהמ.מ​   בשארה מארון מרכזיה: 04-8391678​
טל' רכז: 04-8391678​
פקס: 04-8391455​
דואר אלקטרוני
182.​עילבון ​​מ.מ​ת.ד 1, 16972 ​רני סמאן ​ מרכזיה: 04-6786407​
טל' רכז: 04-6782123 ​
פקס: 04-6785550 ​
דואר אלקטרוני
183.​עילוט​מ.מ​ת.ד 1356, 16970​ מרכזיה: 04-6565115 ​
טל' רכז: ​
פקס: 04-6564224 ​
 
184.​עין מאהל ​מ.מ​16980 ​סאיב חביב אללה​ מרכזיה: 04-6466817​
טל' רכז: 04-6086800​
פקס: 04-6469532​
דואר אלקטרוני
185.​עין קיניא​מ.מ​ת.ד 123, 12432   מרכזיה: 04-6981350​
טל' רכז: ​
פקס: 04-69821368​
 
186.​עכועירייה​ת.ד 2007, 24100 ​דוד פרג'וןמרכזיה: 04-9956000 ​
טל' רכז:
פקס: 04-9956070​
דואר אלקטרוני
187.​עמנואלמ.מ​ת.ד 1, 44845 ​ מרכזיה: 09-7927111 ​
טל' רכז: ​
פקס: ​
 
188.​עמק הירדן ​​​מ.א​צמח, ד"נ עמק הירדן 15132​חג'בי אמנון ​ מרכזיה: 04-6757615​
טל' רכז: 04-6757633 ​
פקס: 04-6757635​
דואר אלקטרוני
189.​עמק המעיינות​מ.א​ד.נ. עמק בית שאן 11710​מייק ארליך​מרכזיה: 04-6065851 ​
טל' רכז: 050-8290360
פקס: 04-6581817 ​
דואר אלקטרוני
190.​עמק חפר​מ.א​דואר מדרשת רופין 40250​בני יעקובי מרכזיה: 09-8981666 ​
טל' רכז: 054-9290160​
פקס: 09-8947697​
דואר אלקטרוני
191.​עמק יזרעאל​מ.א​ת.ד 90000 עפולה 18120 ​משה נחימוב מרכזיה: 04-6520111 ​
טל' רכז: 04-6520049​
פקס: 04-6520145​
דואר אלקטרוני
192.​עמק לוד​מ.א​ת"ד 15 כפר חב"ד 72915​שי אורן​ מרכזיה: 073-2230600 ​
טל' רכז: 073-2230669 ​
פקס: 03-9604372 ​
דואר אלקטרוני
193.​עפולה ​עירייה​אגף רווחה עיריית עפולה ת.ד 2701 מיקוד 18390 ​שרית יאסו​ מרכזיה: 04-6520378 ​
טל' רכז: 04-6520344 ​
פקס: 04-6520422 ​
דואר אלקטרוני
194.​עראבה ​מ.מ​ת.ד 10, 24945 ​מוחמד דאווד מרכזיה: 04-6744208​
טל' רכז: ​​052-6501813
פקס: 04-6744616 ​
דואר אלקטרוני
195.​ערבה תיכונה ​מ.א​מרכז ספיר, ד"נ ערבה 86825 ​גדי גוהר ​ מרכזיה: 08-6592201​
טל' רכז: 052-4260084
פקס: 08-6581487 ​
דואר אלקטרוני
196.​ערד ​עירייה​ת.ד 100, 89100 ​אינג' מוטי קורוב ​ מרכזיה: 08-9951666 ​
טל' רכז: 08-9951620 ​
פקס: 08-9951751​
דואר אלקטרוני
197.​ערערה ​מ.מ​ערערה 30026 ​פתחי מרזוק ​ מרכזיה: 04-6351644 ​
טל' רכז: ​
פקס: 04-6352595 ​
 
198.​ערערה בנגב ​מ.מ​ת.ד 6192 באר שבע 84911 ​ מרכזיה: 08-9959110 ​
טל' רכז: ​
פקס: ​
 
199.​פסוטה ​מ.מ​ת.ד 1, 25170​איימן פרנסיס מרכזיה: 04-9870228 ​
טל' רכז: 052-5553210
פקס: 04-9870304 ​
דואר אלקטרוני
200.​פקיעיןמ.מ​ג'מילה הרצל 24914 ​כמאל עאמר מרכזיה: 04-6885420​
טל' רכז: 050-2489537
פקס: 04-6885453​
דואר אלקטרוני
201.​פרדיסמ.מ​ת.ד. 167, 30898 ​   מרכזיה: 04-6399025 ​
טל' רכז:
פקס: 04-6390655 ​
 
202.​פרדס חנה כרכורמ.מ​ת.ד. 1022, 37000 ​שטיין פבל מרכזיה: 04-6279903​
טל' רכז: 057-7375005
פקס: ​
דואר אלקטרוני
203.​פרדסיהמ.מ​ת.ד 202, 42815​בני כרמי​ מרכזיה: 09-8945551 ​
טל' רכז: 09-8945426 ​
פקס: 09-8988354 ​
דואר אלקטרוני
204.​פתח תקווה​​​​​עירייה​העליה השניה 1, 49100​איגור מרכזיה: 03-9052200 ​
טל' רכז: 03-9052105​​
פקס: 03-9052616 ​
דואר אלקטרוני
205.​צפתעירייה​ת.ד 227, 13010 ​הדס קדוש סבג ​ מרכזיה: 04-6927474 ​
טל' רכז: 04-6999473​
פקס: 04-6972445/9​
דואר אלקטרוני
206.​קדומים ​מ.מ​ד.נ צפון השומרון 44856 ​ מרכזיה: 09-7921221​
טל' רכז: ​
פקס: ​
 
207.​קדימה - צורןמ.מ​הרצל 1, 60920 ​חגי לוי​ מרכזיה: 09-8902900 ​
טל' רכז: 054-8081882​
פקס: 09-8902929
 
208.​קלנסואהעירייה​42837 ​ מרכזיה: 09-8780388
טל' רכז: ​
פקס: 09-8781202​
 
209.​חרישמ.מ​גפן 78, חרישרותם אמירי מרכזיה: ​
טל' רכז:
פקס:
דואר אלקטרוני
210.​קצריןמ.מ​ת.ד 28 קצרין רמת הגולן למהנדס המועצה 12900 ​הילה שיניוק לפשיץ ​ מרכזיה: 04-6969696 ​
טל' רכז: 04-6969677 ​
פקס: 04-6964272​
דואר אלקטרוני
211.​קרית אונועירייה​הנשיא 54, 55570 ​אפרת מועלם​ מרכזיה: 03-5311111​
טל' רכז: 03-5311161 ​
פקס: 03-5311214​
דואר אלקטרוני
212.​קרית ארבע-חברוןמ.מ​ת.ד 15, 90100 ​יעקב בן שבת ​ מרכזיה: 02-9969505 ​
טל' רכז: 02-9969512 ​
פקס: 02-9964277​
דואר אלקטרוני
213.​קרית אתאעירייה​משרד מהנדס העיר, כיכר העירייה עיריית אתא, ת.ד 1 28000​זיווה בן חמו ​ מרכזיה: 04-8478478 ​
טל' רכז: 04-8478430 ​
פקס: 04-8449383​
דואר אלקטרוני
214.​קרית ביאליקעירייה​עיריית קריית ביאליק, שדרות ירושלים 16 ת.ד. 110 27000 ​שמחה בר​ מרכזיה: 04-8780878 ​
טל' רכז: ​
פקס: 04-8708189 ​
 
215.​קרית גתעירייה​כיכר פז 1 28000 ​בני פיינשטיין ​ מרכזיה: 08-6601239​
טל' רכז: 08-6883381​
פקס: 08-6810741​
דואר אלקטרוני
216.​קרית טבעוןמ.מ​המועצה המקומית קריית טבעון, כיכר בן גוריון , ת.ד 1060, קריית טבעון 36000 ​דב טפרברג ​ מרכזיה: 04-9539292 ​
טל' רכז: 04-9539258 ​
פקס: 04-9931496 ​
דואר אלקטרוני
217.​קרית ים​​​​​​​​​​​עירייה​ת.ד 660, 29000 ​דודו מאיר מרכזיה: 04-8789700 ​
טל' רכז: 054-5632172 ​
פקס: 04-8760564 ​
דואר אלקטרוני
218.​קרית יעריםמ.מ​ת.ד 101 ד.נ. הרי יהודה, 90840 ​בתיה רויטבורד​ מרכזיה: 02-5332735 ​
טל' רכז: ​
פקס: 02-5332737 ​
דואר אלקטרוני
219.​קרית מוצקיןעירייה​ת.ד 14, 26311​אשר אבומרכזיה: 04-8780222 ​
טלפון: 048780145
דואר אלקטרוני
220.​קרית מלאכיעירייה​עיריית קריית מלאכי, מרכז מסחרי 1, קריית מלאכי 83100​אריה ביקל- מזכיר​ מרכזיה: 08-8500800​
טל' רכז: 08-8581256​
פקס: ​
 
221קרית עקרון ​מ.מ​הרצל 44, 70500 ​ציון יוסף​ מרכזיה: 08-9411075 ​
טל' רכז: 08-6228863 ​
פקס: 08-9419966 ​
דואר אלקטרוני
222.​קרית שמונה​​​עירייה​ת.ד 1001, עיריית קרית שמונה, קרית שמונה 10200 ​ראובן סולטני ​ מרכזיה: 04-6908444 ​
טל' רכז: 04-6908432​
פקס: 04-6908521 ​
דואר אלקטרוני
223.​קרני שומרוןמ.מ​שדרות רחבעם 1, קרני שומרון 44855 ​סטיב בלומברג​ מרכזיה: 09-7940333​
טל' רכז: 052-8905942
פקס: 03-5315280
דואר אלקטרוני
224.​ראמהמ.מ​ת.ד 2, 30055 ​​כמאל אבו חלו מרכזיה: 04-9888065 ​
טל' רכז: 054-3067894​
פקס: 04-9905610​
דואר אלקטרוני
225.​ראש העיןעירייה​40850​יחיאל ווהב מרכזיה: 03-9007272​
טל' רכז: 054-4940025
פקס: 03-9008814​
דואר אלקטרוני
226.​ראש פינהמ.מ​ת.ד 4, 12000 ​ציון אילוז​ מרכזיה: 04-6808600​
טל' רכז:
פקס: 04-6808613​​
דואר אלקטרוני
227.​ראשון לציוןעירייה​הכרמל 20, 75264 ​איילה ורון ​ מרכזיה: 03-9547155 ​
טל' רכז: 03-9547567 ​
פקס: 03-9547180 ​
דואר אלקטרוני
228.​רהט​​​​​עירייה​ת.ד 8, 85357 ​פאוזי אלקרינאוי ​ מרכזיה: 08-9914811 ​
טל' רכז: 08-9914820​
פקס: 08-9919743 ​
דואר אלקטרוני
229.​רחובותעירייה​ת.ד 1111, 76442 ​ניסים מחבוש​ מרכזיה: 08-9392222 ​
טל' רכז: 08-9392305​
פקס: 08-9392301​
דואר אלקטרוני
230.​ריינהמ.מ​מועצה מקומית, 16940​חאלד מגרארבהמרכזיה: 04-6015003 ​
טל' רכז: 050-6973860
פקס: 04-6555610​
דואר אלקטרוני
231.​רכסים ​מ.מ​20495​ציון יוסף​ מרכזיה: 04-8308401​
טל' רכז: 04-8308420​
פקס: 04-48308444​
דואר אלקטרוני
232.​רמלה​עירייה ​ת.ד 1, 72100 ​הרצל טובלי ​ מרכזיה: 08-9771777 ​
טל' רכז: 08-9771574​
פקס: 08-9771574​
דואר אלקטרוני
233.​רמת גןעירייה​ביאליק 35, 52100 ​שאול לניאדו ​ מרכזיה: 03-6753555 ​
טל' רכז: 03-6753712​
פקס: 03-6753327 ​
דואר אלקטרוני
234.​רמת השרוןעירייה​ביאליק 41, 47206​חנה יסעור ​ מרכזיה: 03-5483888 ​
טל' רכז: 053-4564316
פקס: 03-5401784 ​
דואר אלקטרוני
235.​רמת חובב​מ.מ​ת.ד 360 באר שבע 84102 ​אירית בנדו​ מרכזיה: 08-6543110 ​
טל' רכז: 08-6543116 ​
פקס: 08-6543130​
דואר אלקטרוני
236.​רמת ישימ.מ​ת.ד 667, 30095 ​אסנת שוורצמן מרכזיה: 04-9831616​
טל' רכז:
פקס: 08-9835679 ​
דואר אלקטרוני
237.​רמת נגב ​מ.א​ד.נ חלוצה 85515 ​ברני רוזנפלד מרכזיה: 08-6564111 ​
טל' רכז: 08-6564106​
פקס: 08-6564167
דואר אלקטרוני
238.​רעננה​עירייה​ת.ד 24, 43100​דרור עמיתמרכזיה: 09-7622100​
טל' רכז: 053-3349380
פקס: 09-7610764​
דואר אלקטרוני
239.​שאג'ורעירייה​ת.ד. 513, בענה 20189 ​​מרואן ג'ריףמרכזיה: 04-9582692 ​
טל' רכז: 050-8590655 ​
פקס: 08-6564106 ​
דואר אלקטרוני
240.​שבלי אום אלע'נםמ.מ​ת.ד 266, 16805 ​פאתק שבלי ​ מרכזיה: 04-6765644 ​
טל' רכז: 050-7403690
פקס: 04-9888522​
דואר אלקטרוני
241.​שגב שלוםמ.מ​ת.ד 804 באר שבע 84106 ​אחמד מסעודין ​ מרכזיה: 08-6287733 ​
טל' רכז: 08-6287746​
פקס: 08-6287742 ​
דואר אלקטרוני
242.​שדות נגב (עזתה)מ.א​ד.נ נגב 85200 ​לאוניד מריכין (מהנדס המועצה)​ מרכזיה: 08-9938933 ​
טל' רכז: 08-9938959​
פקס: 08-9938960 ​
דואר אלקטרוני
243.​שדרותעירייה​כיכר הנשיא 80100 ​יוסף נעמתמרכזיה: 08-6620222 ​
טל' רכז: טל' רכז: ​ ​
פקס: ​
דואר אלקטרוני
244.​שוהםמ.מ​גאולה בוקובזה 73142 ​תמי ויזנפלד מרכזיה: 03-9723000 ​
טל' רכז: 03-9723057 ​
פקס: 03-9773661 ​
דואר אלקטרוני
245.​שומרוןמ.א​ת.ד 1 א.ת ברקן 44820​שי קופלר​ מרכזיה: 03-9066400 ​
טל' רכז: 053-5460388
פקס: 03-9061133 ​
דואר אלקטרוני
246.​שלומימ.מ​ת.ד. 1 22832 ​טל חמי מרכזיה: 04-9808161​
טל' רכז: 050-7319333
פקס: 04-9809536 ​
דואר אלקטרוני
247.​שעבמ.מ20165 ​אינג' ג'אלב סעד אלדין​ מרכזיה: 04-9883437 ​​
טל' רכז: 04-9883437 ​
פקס: 04-9883439​
דואר אלקטרוני
248.​שער הנגבמ.א​ד"נ חוף אשקלון 78100 ​עופר המר ​ מרכזיה: 08-6806218 ​
טל' רכז: 08-6806209 ​
פקס: 08-6806226 ​
דואר אלקטרוני
249.​שפירמ.א​דואר מרכז שפירא ​מלכי בן ששון ​ מרכזיה: 08-8508922 ​
טל' רכז: 08-8508930 ​
פקס: 08-8508913​
דואר אלקטרוני
250.​שפרעםעירייה​ת.ד. 3, 20200 ​ח'אלד גואמיס (הנדסאי בניין)​מרכזיה: 04-9059111 ​
טל' רכז: 052-6009719
פקס: 04-9059117 ​
דואר אלקטרוני
251.​תל -אביב יפו ​עירייה​אבן גבירול 69, 64162​שרון אפריאןמרכזיה: 03-5218888 ​
טל' רכז: 03-5218948
דואר אלקטרוני
252.​תל מונד​מ.מ​הדקל 54, 40600​דינה וולדמן ​ מרכזיה: 09-7774100 ​
טל' רכז: 052-9515522
פקס: 09-7774126 ​
דואר אלקטרוני
253.​תל שבע ​מ.מ​ת.ד. 3 84950​ מרכזיה: 08-6293906​
טל' רכז: 08-6293906​
פקס: 08-6467001​
 
254.​תמר​מ.א​ד.נ ים המלח 86910 ​קובי אזולאי מרכזיה: 08-6688888
טל' רכז: 08-6688870
פקס: 08-6688953
דואר אלקטרוני
255.​תמרה​עירייה​ת.ד. 63 תמרה 24930 ​ג'אד דיאב ​ מרכזיה: 04-9946526 ​
טל' רכז: 04-9948228​
פקס: 04-9945584​