בחינות מועצת רואי חשבון- מעבר לבחינות על גבי מחשב

 
|20/03/2017 |

​אנו מבקשים להביא לידיעתכם כי מועצת רואי חשבון שוקלת לשנות את מתכונת הבחינות ולקיים בחינות על גבי מחשב.

​הכוונה היא שחלף מענה במחברות בחינה, הנבחן יענה על המבחן בצורה מקוונת, תוך שימוש בתוכנות המקובלות (וורד ואקסל). יודגש, שינוי המתכונת יחול הן לגבי בחינות הכוללות בעיקר שאלות רב ברירה ("סגורות") והן לגבי בחינות הכוללות בעיקר "שאלות פתוחות" .

כיום נערכת בחינה אחת על גבי מחשב, הבחינה בטכנולוגית מידע. לאור הלקחים שנצברו מבחינה זו בכוונת המועצה לקיים במועד סתיו 2017 את הבחינות ב"דיני מסים א" ו"חשבונאות פיננסית א"- סופיות חלק א' במתכונת החדשה.

לאור הלקחים שיופקו מבחינות אלו תשקול המועצה מעבר הדרגתי של בחינות נוספות למתכונת החדשה.

אנו סבורים כי המתכונת החדשה תבחן באופן הולם יותר את כשירותו של הנבחן לתפקד כרואה חשבון בסביבת העבודה הנוכחית. כידוע לכם מזה למעלה מ- 15 שנים מתקיימות במתכונת זו של Fully computerized הבחינות לקראת תואר CPA בארה"ב.