שאלות רב ברירה לדוגמא בחשבונאות פיננסית מתקדמת מועד סתיו 2017

 
|26/10/2017 |

לקראת הבחינה בחשבונאות פיננסית מתקדמת מועד חורף 2017 (להלן: "הבחינה"), מצורפות
להלן 8 שאלות רב-ברירה אשר ערוכות בסגנון החדש.​

​מבנה הבחינה יהא זהה למתכונת הבחינה שנערכה במועד קיץ 2017 (להלן: "הבחינה הקודמת"). יחד עם זאת, לאור העובדה שהקושי העיקרי בבחינה הקודמת נבע מסגנון שאלות שונה בבחינה בכלל וממרכיב שאלות הרב-ברירה בפרט וכחלק מהפקת הלקחים מהבחינה הקודמת, בבחינה זו יכללו 8 שאלות רב-ברירה בלבד אשר משקל כל אחת מהן יהא 3 נקודות, כך שסך הניקוד לחלק השאלות הרב ברירה יהא 24%.

לשאלות לדוגמא לחץ כאן