הודעה בדבר שעות פעילות המועצה בתאריך 08.11.2018

 
|07/11/2018 |

​ביום 8.11.2018 לא תיהיה קבלת קהל במשרדי המועצה.

המוקד הטלפוני יפעל כסדרו.