מועדי בחינות

 
שם הבחינהתאורתאריך הבחינהתאריך סיום רישום
סטטיסטיקה - סופיות חלק א'סופיות חלק א15-05-201808-04-2018
מבוא לחשבונאות - ביניים חלק א'ביניים חלק א15-05-201809-04-2018
משפט עסקי - ביניים חלק א'ביניים חלק א23-05-201809-04-2018
מימון - סופיות חלק א'סופיות חלק א23-05-201808-04-2018
תמחיר וחשבונאות ניהולית מתקדמת - סופיות חלק ב'סופיות חלק ב30-05-201822-04-2018
טכנולוגיות מידע - סופיות חלק א'סופיות חלק א30-05-201808-04-2018
דיני תאגידים ומסחר - סופיות חלק א'סופיות חלק א06-06-201808-04-2018
מבוא לכלכלה ומשק ישראל - ביניים ב'ביניים חלק ב06-06-201824-04-2018
דיני מסים ב' - סופיות חלק ב'סופיות חלק ב17-06-201806-05-2018
חשבונאות פיננסית - סופיות חלק א'סופיות חלק א17-06-201819-04-2018
יסודות ביקורת החשבונות - ביניים חלק ב'ביניים חלק ב28-06-201808-04-2018
דיני מסים א' - סופיות חלק א'סופיות חלק א28-06-201806-05-2018
חשבונאות פיננסית מתקדמת - סופיות חלק ב'סופיות חלק ב15-07-201803-06-2018
ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות - סופיות חלק ב'סופיות חלק ב02-08-201803-06-2018