מועדי בחינות

 
שם הבחינהתאורתאריך הבחינהתאריך סיום רישום
יסודות ביקורת החשבונות - ביניים חלק ב'ביניים חלק ב27-11-201718-10-2017
דיני מסים א' - סופיות חלק א'סופיות חלק א27-11-201718-10-2017
דיני מסים ב' - סופיות חלק ב'סופיות חלק ב13-12-201720-11-2017
תמחיר וחשבונאות ניהולית מתקדמת - סופיות חלק ב'סופיות חלק ב18-12-201720-11-2017
חשבונאות פיננסית מתקדמת - סופיות חלק ב'סופיות חלק ב26-12-201727-11-2017
ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות - סופיות חלק ב'סופיות חלק ב15-01-201827-11-2017