מועצת שמאי המקרקעין

אודות מועצת שמאי המקרקעין

  • אודות

    מועצת שמאי המקרקעין פועלת מכוח חוק שמאי המקרקעין, התשס"א-2001 (להלן-החוק). המועצה מונה 9 חברים : גב' נעמי זמרת - יו"ר המועצה, עו"ד כרמית יוליס,  מר טל אלדרוטי, ד"ר יגאל צ'רני, מר אוהד דנוס, גב' אורנית קלרו, עו"ד ירון יצחק גרופמן, מר יצחק שפיגל, מר יעקב הלוי.