מועצת שמאי המקרקעין


אודות מועצת שמאי המקרקעין

  • אודות

    מועצת שמאי המקרקעין פועלת מכוח חוק שמאי המקרקעין, התשס"א-2001 (להלן-החוק). המועצה מונה 10 חברים : עו"ד דוד שני, עו"ד חיים מסילתי, מר אוהד עיני, עו"ד כרמית יוליס, ד"ר יגאל צ'רני,  גב' אורנית קלרו, עו"ד ירון יצחק גרופמן, מר יצחק שפיגל, מר יעקב הלוי, מר יעקב אודיש.