היחידה לדין משמעתי

 
​היחידה לדין משמעתי במשרד המשפטים ממונה על אכיפת הדין המשמעתי בעניינם של ארבעה בעלי מקצועות, שההסדרה והפיקוח על פעילותם מסורה למשרד: שמאי מקרקעין, נוטריונים, חוקרים פרטיים ומתווכים.

ככלל, תכליתו של הדין המשמעתי היא לשמור על תפקודם התקין של העוסקים במקצוע ועל התדמית הראויה של המערכת המקצועית. 

 

על היחידה:​​

  • היחידה החלה את פעולתה בחודש אוגוסט 2014, מתוך מטרה לרכז במקום אחד את הטיפול המשמעתי בכל בעלי המקצועות, על מנת ליצור אחידות בנושאים משיקים, להתוות מדיניות משותפת ולשפר את השירות הניתן לציבור.  
  • היחידה אחראית על אכיפת הדין המשמעתי בעניינים של עשרות אלפי בעלי מקצוע: כ- 17,5000 מתווכים, כ- 4,650 נוטריונים, כ- 1800 חוקרים פרטיים וכ- 1900 שמאי מקרקעין.
  • היחידה אחראית לניהול ההליך המשמעתי כולו, החל בקליטת התלונה, עריכת הבירורים העובדתיים והמשמעתיים הנדרשים, קבלת החלטה מנומקת באשר להמשך הטיפול בתיק וניהול ההליך המשמעתי בפני ועדת המשמעת ובתי הדין המשמעתיים במקרים המתאימים. פעילות היחידה מוסדרת בחוקים הבאים ובתקנות שהותקנו מכוחם: חוק שמאי מקרקעין, התשס"א-2001, חוק הנוטריונים, התשל"ו-1976, חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל"ב-1972 וחוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו-1996.
  • היחידה פועלת בלשכת היועצת המשפטית למשרד, ועובדת בשיתוף פעולה הדוק עם מנהלת היחידות המקצועיות, שבה נמצאות היחידות האחראיות על הרישוי וההסדרה של בעלי המקצועות שלעיל (מועצת שמאי המקרקעין, המחלקה לרישוי נוטריונים, המחלקה לרישוי חוקרים פרטיים ורשמת המתווכים).  

 

תלונות בנושאי משמעת בעניינם של בעלי המקצועות שלעיל (נוטריונים, חוקרים פרטיים, מתווכים במקרקעין ושמאי מקרקעין) ניתן לשלוח:

  • דואר אלקטרוני: mishmaat@justice.gov.il
  • פקס שמספרו 02-6467023
  • כתובת: משרד המשפטים – הלשכה המשפטית, היחידה לדין משמעתי, רח' צלאח א-דין 29, ת.ד 49029, ירושלים 91490.
 

תלונות בעניינם של מתווכים:

 

הרשעות בכתבי קובלנה שהוגשו על-ידי היחידה לדין משמעתי