טפסים

 
בהתאם להוראות תקנה 90 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התשע"ב-2011, "רשאי הממונה להורות על טפסים לבקשות, לשטרות, לצווים בהתאם להוראות תקנה 90 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התשע"ב-2011, "רשאי הממונה להורות על טפסים לבקשות, לשטרות, לצווים ולמסמכים אחרים הנערכים לעניין התקנות".​​​​​​​​

  • אין להוסיף או לגרוע מנוסח הטפסים, הבקשות והשטרות אשר הורה עליהם הממונה ואשר מעודכן באתר זה.
  • במידה ונתקלים בבעיה בפתיחת טופס "הצהרה וכתב התחייבות" יש למלא אחר ההוראות במדריך​.
איתור טפסים
תוצאות 10-1 מתוך 36 תוצאות
תוצאות 10-1 מתוך 36 תוצאות
שם טופסממויין לפי שם טופס בסדר יורדתאריךממויין לפי תאריך בסדר יורדקובץ   יחידהממויין לפי יחידה בסדר יורדסוג הליךממויין לפי סוג הליך בסדר יורד
בקשה לרישום הערת אזהרה27-01-2016קובץ וורד  
שטר איחוד20-04-2017קובץ וורד  
שטר חלוקה20-04-2017קובץ וורד  
שטר מכר20-04-2017קובץ וורד  
שטר משכנתה20-04-2017קובץ וורד  
שטר פדיון משכנתה20-04-2017קובץ וורד  
תצהיר לתיקון טעות סופר17-06-2013קובץ וורד  
בקשה להרשות עסקה17-01-2012קובץ וורד  
תזכיר תביעה19-11-2007קובץ וורד  
דוגמא לבקשה לתיקון צו רישום בית משותף - נספח א18-06-2015קובץ וורדהליך מנהלי
 
הבא לדף אחרון