רישום מקרקעין

 
בהתאם להוראות תקנה 90 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התשע"ב-2011, "רשאי הממונה להורות על טפסים לבקשות, לשטרות, לצווים ולמסמכים אחרים הנערכים לעניין התקנות".​​​​​​​​​​​​

  • אין להוסיף או לגרוע מנוסח הטפסים, הבקשות והשטרות אשר הורה עליהם הממונה ואשר מעודכן באתר זה.
  • אם נתקלתם בבעיה בפתיחת טופס "הצהרה וכתב התחייבות" עליכם למלא אחר ההוראות במדריך​
 

איתור טופס
תוצאות 10-1 מתוך 26 תוצאות
תוצאות 10-1 מתוך 26 תוצאות
קובץ   שם טופסממויין לפי שם טופס בסדר יורדתאריךממויין לפי תאריך בסדר יורד
קובץ וורד​שטר שכירות להגשה מקוונת בלבד​04-09-2017
קובץ וורדשטר העברת זכות שכירות ​להגשה מקוונת בלבד04-09-2017
קובץ וורדשטר מכר להגשה מקוונת בלבד04-09-2017
קובץ וורדשטר לפעולות שכירות במקרקעי ישראל20-04-2017
קובץ וורדשטר מכר במקרקעי ישראל20-04-2017
קובץ וורדשטר שכירות - לא במקרקעי ישראל20-04-2017
קובץ וורדשטר העברת זכות שכירות - לא במקרקעי ישראל20-04-2017
קובץ וורדשטר מכר20-04-2017
קובץ וורדשטר ביטול שכירות - לא במקרקעי ישראל20-04-2017
קובץ וורדבקשה לרישום הערת אזהרה27-01-2016
 
הבא לדף אחרון