לשכות רישום מקרקעין

תוצאות 6-1 מתוך 6 תוצאות
תוצאות 6-1 מתוך 6 תוצאות
האגרהיחידהאופן התשלום
נסחים / עיונים לשכות רישום מקרקעיןתשלום מקוון
שם האגרה
סכום בש"ח
נסח מאושר
73
נסח מרוכז של הדירות בבית משותף 
129
עיון או העתק מאושר ממסמכי יסוד של תיק בית משותף שנסרק 215
עיון או העתק מאושר ממסמכי היסוד  (למעט תיק בית משותף)
71
מידע ממוחשב אחר - בעד כל שירות 125
אגרת בקשה עבור מידע ממוחשב אחר​ 27
 
ניתן לשלם באתר בתשלום מקוון או בסניפי הדאר באמצעות שובר תשלום.
הערותלשכות רישום מקרקעיןתשלום מקוון
שם האגרה
סכום בש"ח
אגרת בקשה - יש לצרף עבור כל בקשה 27
בעד רישום הערת אזהרה (למעט הערת אזהרה מקוונת)
125
בעד מחיקת הערת אזהרה לפי בקשת הצדדים
74
בעד רישום הערה בדבר הגבלת כשרות
125
בעד רישום הערה על הצורך בהסכמה 125​
בעד מחיקת הערה על הצורך בהסכמה 74
אגרת בקשה חוזרת שנדחתה בעבר​ 27

 ניתן לשלם באתר בתשלום מקוון או בסניפי הדאר באמצעות שובר תשלום.

עסקאותלשכות רישום מקרקעיןתשלום מקוון
שם האגרה
סכום בש"ח
בקשה חוזרת שנדחתה בעבר ע"י רשם המקרקעין לרישום עסקה או כל פעולה
27
שכירות ושכירות משנה לתקופה עד 25 שנה
125
תיקון תנאי שכירות
125
רישום משכנתא או תיקונה
125
העברת מקרקעין בכפוף למשכנתא
125
אגרת בקשה לרישום עסקה
27
 
ניתן לשלם באתר בתשלום מקוון או בסניפי הדאר באמצעות שובר תשלום.
ירושות לשכות רישום מקרקעיןתשלום מקוון
שם האגרה
סכום בש"ח

אגרת בקשה - יש לצרף עבור כל בקשה

​27
רישום ירושה עפ"י דין או עפ"י צוואה
125
העברת זכות במקרקעין ממנהל עיזבון ליורש
125
רישום הערה על מינוי מנהל עיזבון
125
אגרת בקשה חוזרת שנדחתה בעבר​ 27

ניתן לשלם באתר בתשלום מקוון או בסניפי הדאר באמצעות שובר תשלום.
רישום אחרלשכות רישום מקרקעיןתשלום מקוון
שם האגרה
סכום בש"ח
אגרת בקשה לרישום אחר
27
רישום זיקת הנאה לגבי כל חלקה
125
מחיקת רישום זיקת הנאה לגבי כל חלקה
74
מחיקת רישום של זכות שפקעה
74
רישום זכות קדימה בעד כל חלקה
125
מחיקת זכות רישום של זכות קדימה בעד כל חלקה
74
תיקון רישום בפנקסים כאשר הטעות נפלה במסמכי היסוד
125
אגרת בקשה חוזרת שנדחתה בעבר​ ​27

ניתן לשלם באתר בתשלום מקוון או בסניפי הדאר באמצעות שובר תשלום.
פרצלציה לשכות רישום מקרקעיןתשלום מקוון
שם האגרה
סכום בש"ח
אגרת בקשה לפרצלציה
27
אגרה עבור כל חלקה הנוצרת בהליך
125
אגרה עבור כל חלקה המתבטלת
125
אגרת בקשה​ חוזרת שנדחתה בעבר 27

ניתן לשלם באתר בתשלום מקוון או בסניפי הדאר באמצעות שובר תשלום.