רשום והסדר מקרקעין


מרכז השירות והמידע

פעיל בימים א' עד ה',
בין השעות 08:00-16:00

076-5300900

איתור לשכה לפי גוש או יישוב