טפסים

 

בהתאם להוראות תקנה 90 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התשע"ב-2011, "רשאי הממונה להורות על טפסים לבקשות, לשטרות, לצווים ולמסמכים אחרים הנערכים לעניין התקנות".

 

באתר זה מתעדכנים מעת לעת הטפסים, השטרות והבקשות המוגשים ליחידות השונות באגף.
אין להוסיף או לגרוע מנוסח הטפסים, הבקשות והשטרות אשר הורה עליהם הממונה ואשר מעודכן באתר זה.

   
 

​הליך שיפוטי

תוצאות 3-1 מתוך 3 תוצאות
שם טופסממויין לפי שם טופס בסדר יורדתאריךממויין לפי תאריך בסדר יורדקובץ   יחידהממויין לפי יחידה בסדר יורדסוג הליךממויין לפי סוג הליך בסדר יורד
דוגמא לכתב תביעה כספית - נציגות בית משותף28-07-2010קובץ וורדהליך שיפוטי
דוגמא לכתב תביעה כספית28-07-2010קובץ וורדהליך שיפוטי
דוגמא לכתב תביעה צו עשה או צו מניעה28-07-2010קובץ וורדהליך שיפוטי
 

​הליך מנהלי

תוצאות 8-1 מתוך 8 תוצאות
שם טופסממויין לפי שם טופס בסדר יורדתאריךממויין לפי תאריך בסדר יורדקובץ   יחידהממויין לפי יחידה בסדר יורדסוג הליךממויין לפי סוג הליך בסדר יורד
דוגמא לבקשה לתיקון צו רישום בית משותף - נספח א18-06-2015קובץ וורדהליך מנהלי
הודעה על הגשת בקשה לתיקון צו רישום בית משותף - נספח ב18-06-2015קובץ וורדהליך מנהלי
דוגמא לבקשה לייחוד דירות - נספח ב18-06-2015קובץ וורדהליך מנהלי
דוגמא לטופס הסכמה לייחוד הערות אזהרה - נספח ה18-06-2015קובץ וורדהליך מנהלי
דוגמא לבקשה לרישום בית משותף - נספח א18-06-2015קובץ וורדהליך מנהלי
נוסח התקנון המצוי בחוק המקרקעין, תשכ"ט-196918-06-2015קובץ וורדהליך מנהלי
דוגמא לנוסח תקנון מוסכם - נספח ג18-06-2015קובץ וורדהליך מנהלי
דוגמא לטופס הסכמה לשמש נציגות זמנית בבית משותף - נספח ד18-06-2015קובץ וורדהליך מנהלי