הנהלת האגף

 

כתובת

 


קבלת קהל

 


טלפון

 


פקס

02-6246866

פקס מייל

02-6467814


דוא”ל


דוא”ל


הערות

בעלי תפקידים

 
עו"ד שלומי הייזלר , מנהל האגף והממונה על המרשם
 
עו"ד אילנה יעקב , משנה למנהל האגף
 
גב' ניצה פויכטונגר , סגנית מנהל האגף
 
עו"ד דוד שני , מפקח על רישום מקרקעין ומנהל תחום מדיניות וניהול