הנהלת האגף

 

כתובת

רח' דיסקין 9 א' מגדל מאיר שלום קומה 5, ירושלים
ת.ד. 2560 מיקוד 9102402


קבלת קהל

לא מתקיימת קבלת קהל ביחידה.
פגישות תתקיימנה בתיאום מראש בלבד.
פניות בכתב ניתן להעביר לכתובת המפורטת, או בדוא"ל.


טלפון

02-5696121


פקס

02-6246866

פקס מייל

02-6467814


דוא”ל


דוא”ל


הערות

בעלי תפקידים

 
עו"ד שלומי הייזלר , מנהל האגף והממונה על המרשם
 
עו"ד אילנה יעקב , משנה למנהל האגף
 
גב' ניצה פויכטונגר , סגנית מנהל האגף
 
עו"ד דוד שני , מפקח על רישום מקרקעין ומנהל תחום מדיניות וניהול