זכויות אדם וקשרי חוץ

 
המחלקה לזכויות אדם וקשרי חוץ אחראית על תיאום קשרי החוץ של משרד המשפטים, ובכללם קשרי חוץ עם משרדי משפטים זרים בעולם, וכן עם ארגונים ומוסדות בינלאומיים. בנוסף, המחלקה מטפלת בקשרים עם עדות נוצריות ועם כנסיות בישראל, וכן עם העדה הבהאית. כמו כן, אחראית המחלקה על מתן מענה הולם לפניות בנושאי זכויות אדם, המגיעות מחו"ל מארגונים בינלאומיים או מבודדים. 

במסגרת תפקידה של המחלקה כמתאמת את קשרי החוץ של המשרד עם משרדי משפטים זרים, המחלקה ממלאת מספר תפקידים. ביניהם: 

  • שמירה על קשר עם משרדי המשפטים של מדינות זרות.
  • ארגון ביקורים רשמיים בחו"ל של שר המשפטים ושל משלחות מטעם המשרד.
  • ארגון ביקורים בישראל של שרי משפטים זרים, של אורחים ממשרדי משפטים מחו"ל, ושל אורחים נכבדים אחרים מחו"ל אצל שר המשפטים.

במסגרת תפקידה של המחלקה כמתאמת קשרי החוץ של המשרד עם ארגונים ומוסדות בינלאומיים, המחלקה ממלאת מספר תפקידים. ביניהם:

  • שמירה על קשר עם ארגונים בינלאומיים, כגון הצלב האדום, ומוסדות בינלאומיים אחרים.
  • ניסוח הדו"חות המוגשים על ידי ישראל לוועדות האו"ם לזכויות אדם, אשר סוקרים את אופן יישום אמנות זכויות האדם עליהן חתמה ישראל.
  • שמירה על קשר שוטף עם ארגונים בינלאומיים לא ממשלתיים.
  • ניהול משותף עם משרד החוץ של הכנת מענים מתואמים בינמשרדית לפניות בכל הנוגע לענייני זכויות אדם. פניות כגון אלה מגיעות מארגונים לא ממשלתיים ומאנשים פרטיים.
  • הפקת תרגום של חוקים ישראליים מסוימים לאנגלית.