מחלקת זכויות אדם וקשרי חוץ

 

טלפון

02-6466569
02-6466623


פקס

02-6261862

דוא”ל