משרות חדשות ברשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור

 

בדף זה מתפרסמות, בהתאם לצורך, משרות פנויות ברשות לאיסור הלבנת הון.

אנו מזמינים אתכם להגיש מועמדות,

בהצלחה!


​דרוש/ה ממונה ייעוץ משפטי

תאור התפקיד :

עוסק/ת בהיבטים המשפטיים הנוגעים לתחומי פעילותה של הרשות לאיסור הלבנת הון

ומימון טרור והכל בהתאם להוראות הממונים עליו:
ליווי עבודת כוחות המשימה שהוקמו ליישום החלטת ממשלה מספר 4618 מיום
01.01.06 שעניינה המאבק בארגוני הפשיעה המאורגנת החמורה ובתוצריהם בכל

 

ההיבטים המשפטיים, לרבות טיפול מול רשויות האכיפה וניסוח מסמכים משפטיים.