הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה דו"ח שנתי לשנת 2015

  • הדו"ח מתייחס להתפתחויות המשמעותיות שאירעו בשנת 2015 בתחום איסור הלבנת ההון ומימון הטרור, בראשן קידום ההליך לצירוף ישראל כמדינה משקיפה בארגון ה- FATF, כוח המשימה הבינלאומי המוביל את המאבק בתחום. בנוסף סוקר הדו"ח את הפעולות לקידום הצעת החוק הקובעת כי עבירות מס חמורות תהיינה עבירות מקור לפי חוק איסור הלבנת הון. החקיקה, שאושרה בתחילת 2016, נדרשת לשם עמידה בסטנדרטים הבינלאומיים בתחום, כחלק מהמאבק בהון השחור וצמצום העלמת הכנסות בידי עברייני מס. כמו כן, הדו"ח מתייחס לכניסתן לתוקף של החובות החלות על עורכי דין, רואי חשבון ויהלומנים והקמת יחידות הפיקוח, וסוקר את הצעות החוק הרבות אשר לקידומן שותפה הרשות, כהצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים חוץ מוסדיים, הצעת חוק המאבק בטרור, ועוד. כמו כן, הדו"ח סוקר התפתחויות בתחום מימון הטרור, ובפרט אפיקי מימון נפוצים בפעילות ארגוני טרור דוגמת דעא"ש, אשר כוללים גיוס כספים באמצעים שונים כרשתות החברתיות, תחת מסווה של אגודות צדקה לגיטימיות או לפעילויות הומניטריות ועוד.

אודות הרשות

  • אודות הרשות

    הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור הוקמה בינואר 2002 כגוף מודיעיני, מכוח חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, כדי לסייע במניעה ובחקירה של עבירות הלבנת הון, וזאת כחלק מהצטרפותה של מדינת ישראל למאבק הבינלאומי בתופעות אלה

איתור מסמכים