בית המשפט המחוזי דחה את בקשת בית ספר רינסנס לקבלת צו הצהרתי כנגד בנק מסד, שיורה לו שלא לסגור את החשבון המנוהל על ידו בשל חשד לפעילות הלבנת הון ומימון טרור

 
|10/08/2017 |

בהחלטתו מיום 02.08.17 דחה ביהמ"ש המחוזי בתל אביב-יפו (כבוד השופטת רות לבהר-שרון) את עתירת רינסנס בית ספר בע"מ (להלן: "התובעת") למתן צו הצהרתי אשר יורה לבנק מסד בע"מ (להלן: "הבנק") שלא לסגור את חשבונה ויחייב את הבנק להנפיק לה פנקסי שיקים. ​

​התובעת פנתה לביהמ"ש בעקבות החלטת הבנק לסגור את חשבונה בבנק וסירובו להנפיק לה פנקסי שיקים, בטענה כי החלטת הבנק נבעה ממניע פסול הנובע מאפליה כלפי ערבים. מנגד, הבנק טען כי היו פעולות חריגות בחשבון הבנק של התובעת שכללו הפקדות ומשיכות של מזומנים בסכומים גבוהים ובתדירות גבוהה, ללא מתן הסבר או הצגת אסמכתא מניחה את הדעת למקור הכספים ויעדם.


בהחלטתו קבע ביהמ"ש, כי הפעולות אינן תואמות לפעילות הצפויה מחשבון של מוסד חינוכי ולא היה בבסיסן היגיון כלכלי או עסקי, ולכן מתעורר החשש שמדובר בפעילות הקשורה להלבנת הון או למימון טרור.


ביהמ"ש ציין כי הבנק פעל כדין ובסבירות ובהתאם לחובות המוטלות עליו בחוק איסור הלבנת הון והוסיף, כי התעלמות מראיות אלה הינה בגדר עצימת עיניים, שכן פעולות מסוג זה אמורות להדליק "נורה אדומה" בבנק.
ביהמ"ש הדגיש את תפקידם המרכזי של הבנקים אשר נמצאים בחזית המאבק בהלבנת הון ובמימון טרור.