כתב אישום הוגש נגד שבעה פעילים בתנועה האסלאמית בגין עבירות ביטחוניות, מימון טרור והלבנת הון

 
|04/06/2017 |

​המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה הגישה לביהמ"ש המחוזי בירושלים ביום 11.05.2017 כתב אישום נגד פעילים בתנועה האסלאמית (להלן: "התנועה"), בשל הטענה כי  המשיכו לפעול במסגרתה גם לאחר שהוכרזה כהתאגדות בלתי מותרת וארגון טרור.

​התנועה האסלאמית הוכרזה כהתאחדות בלתי מותרת בהתאם לתקנות ההגנה (שעת חירום) 1945 כבר בנובמבר 2015. בנובמבר 2016, כאשר נכנסו לתוקף הוראות חוק המאבק בטרור, הפכה התנועה להיות ארגון טרור בהתאם להגדרתו בחוק זה.


בכתב האישום נטען כי הנאשמים המשיכו לפעול ולהוציא לפועל מיזמים שונים בשם התנועה גם לאחר שהוכרזה וזאת באמצעות הקמה של "עמותת מדף" (להלן: "העמותה"). העמותה, אשר הוקמה עוד בטרם הוכרזה התנועה כהתאחדות בלתי מותרת, נשלטה על ידי פעילי התנועה ואף פעלה מתוך משרדיה הישנים.


בכתב האישום מפורטות דרכי העברת כספים, בהיקף של מילוני שקלים, מעמותות זרות לידי הנאשמים  לצורך מימון פרויקטים של התנועה, תוך שימוש בעמותה כצינור וכמסווה, כל זאת תוך כדי ערבוב כסף ורכוש במטרה להסוות את מקורו, יעדו ושימושו. נטען כי הנאשמים נקטו בשיטות רבות במטרה להסתיר את פעילותם כגון: חשבונות שונים, הסכמים ותשלומים פיקטיביים ושימוש נרחב במזומן.


בגין מעשים אלו מיוחסות לנאשמים עבירות שונות לרבות חברות בארגון טרור, מתן שירות לארגון טרור, איסור פעולה ברכוש למטרות טרור, מימון פעולות טרור והלבנת הון. הפרקליטות הגישה לבית המשפט גם בקשת חילוט של רכוש רב לרבות מזומן, חשבונות בנק, רכבים ונכסי מקרקעין.