משרד האוצר פרסם קול קורא להקמת Regulatory Sandbox הנוגע לחברות פינטק (FinTech) בישראל

 
|30/08/2017 |

ביום 13.08.2017 פרסם משרד האוצר קול קורא המזמין את הציבור להגיש התייחסויות לכוונת המשרד להקים Regulatory Sandbox לחברות הייטק בתחום הפיננסי בישראל (להלן: "ארגז כלים רגולטורי"). ארגז הכלים הרגולטורי נועד להיות חממה טכנולוגית פתוחה ומפוקחת על ידי הרגולטורים לחברות הפינטק אשר תאפשר להם בין היתר להתנסות עם טכנולוגיות חדשות, תוך מתן הקלות והתאמות רגולטוריות, לזמן מה, וכן תוך מיתון רמת הסיכון הנשקפת לציבור שנחשף אליהן. 

מטרת ארגז הכלים הרגולטורי הוא קידום ועידוד פעילותן של חברות הייטק בתחום הפיננסי בארץ, איתור חסמים רגולטוריים לפעילות חברות אלה בישראל, לאפשר למידה של משרדי הממשלה על ההתקדמות הטכנולוגית בסקטור הפיננסי ולעודד תחרות וחדשנות טכנולוגית בתחום הפיננסי ממנה יוכל הצרכן ליהנות.

משרד האוצר ציין בקול קורא, כי חרף העובדה שחברות פינטק רבות מוקמות ופועלות מתוך ישראל, מעטות מהן פעילות בשוק הישראלי עצמו. בשל כך, המשרד בוחן אפשרות הקמת ארגז כלים רגולטורי לשם הגדלת מספר חברות הפינטק הפועלות בארץ ומתוך רצון שחברות אלה ימשיכו בפעילותם בארץ גם לאחר מכן. 

לאור האמור, ביקש משרד האוצר לקבל את התייחסות הציבור הרחב לכוונתו להקים ארגז כלים רגולטורי, תוך מתן דגש לעמדתם במספר נושאים, ובין היתר להיבטים הבאים: החסמים העיקריים איתן מתמודדות חברות הפינטק בארץ; תחומי הפעילות של חברות הפינטק בארץ ובאילו תחומים התכנית נדרשת בפרט; משך הזמן הרצוי לחברות בתכנית; תנאים בסיסיים שיש לתת לחברות בתכנית כגון תנאי רישיון מקלים והתמודדות עם היבטים שונים של מניעת הלבנת הון; כיצד לעודד חברות אלה להמשיך לפעול בארץ לאחר תום תקופת התכנית; ועוד.