בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר עונשים כבדים על חברי ארגון פשיעה שפעל בדרום הארץ

 
|19/04/2017 |

​בית המשפט המחוזי בבאר שבע (כב' הנשיאה ר' יפה-כ"ץ וכבוד השופטים א' ואגו וי' צלקובניק) גזר ביום 30.03.2017 על תשעה נאשמים עונשי מאסר בפועל כבדים, עונשי מאסר על תנאי וקנסות בגין הרשעתם בעבירות שונות במסגרת חברותם בארגון פשיעה, לרבות עבירות של ניסיונות רצח, עבירות אלימות, סחיטה, הלוואות בריבית, עבירות מס ועבירות הלבנת הון.

​בהכרעת הדין נקבע ביחס לעבירות של חברות בארגון פשיעה כי מדובר בארגון שפעל במבנה היררכי כאשר לכל נאשם היה תפקיד מוגדר. שמוליק גרימברג ויוסף (זזה) צדיק היו מנהיגי הארגון אשר גם מימנו את פעילותו ולעיתים גם את חבריו.

יתר הנאשמים היו מעורבים גם הם בפעילות הארגון, חלקם בפן הביצועי וחלקם בפן התכנוני. בכל הנוגע לפן הכלכלי, נכתב כי לא הייתה קופה משותפת ולא היו עסקים משותפים. עם זאת, ראשי הארגון דאגו לחברים מבחינה כלכלית, והזרימו לארגון ולחבריו כספים שנבעו בעיקר מפעילות פלילית (הימורים, סמים, סחיטות והלוואות בריבית גבוהה). בית המשפט קבע ביחס לאישום זה כי חוק המאבק בארגוני פשיעה נועד להילחם בתופעת הפשע המאורגן בישראל וכן מאפשר להטיל עונשים על ראשי הארגון מבלי הצורך להוכיח את הקשר בינם לבין המעשים הפליליים שביצעו הנאשמים האחרים החברים בו, כאשר מדרג הענישה יושפע מתפקידו של העבריין בארגון. לגופו של עניין, קבע בית המשפט כי ארגון זה  הוא ארגון בדרג ביניים, בכל הנוגע לחומרת העבירות שביצע ומידת הארגון והפריסה הגיאוגרפית שלו.


בית המשפט דן בנפרד באישום התשיעי לכתב האישום, שעסק בעבירות כלכליות (עבירות לפי פקודת מס הכנסה, חוק המע"מ וחוק איסור הלבנת הון). בהכרעת הדין נקבע לעניין זה, כי במסגרת ארגון הפשיעה נוהל עסק למתן הלוואות בריבית ללויים רבים, אשר הסתמך על המוניטין של הארגון. הנאשמים לא דיווחו לרשויות המס על העיסוק בתחום ההלוואות בריבית ועל הכנסותיהם מעיסוק זה. בכל הנוגע לעבירות מכוח חוק איסור הלבנת הון, נמצא כי שני נאשמים, נאשמים מס' 1 ו-9 לכתב האישום, ערבבו "רכוש אסור" כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון שהרוויחו כתוצאה מפעילותם בארגון, עם רכוש אחר. במסגרת קביעת מתחם הענישה באישום זה לקח בית המשפט בחשבון את העובדה שמדובר בפעילות שיטתית, ממושכת ומאורגנת, אך גם את העובדה שלא מדובר בהיקפים כלליים משמעותיים.


 לאחר קביעת מתחמי העבירה בכל העבירות שבהן הורשעו הנאשמים, ושקלול נסיבותיהם האישיות וכלל נסיבות העניין, גזר בית המשפט על הנאשמים את העונשים הבאים: על שמואל גרימברג 24 שנות מאסר בפועל, 12 חודשים על תנאי לשלוש שנים וקנס של 250,000 ש"ח; על יוסף (זזה) צדיק עונש של 18 שנות מאסר בפועל ושנת מאסר על תנאי; על שלומי זיתון עונש של שמונה שנות מאסר בפועל ושנת מאסר על תנאי;  על יוסף סולומון עונש של 13 וחצי שנות מאסר בפועל ושנת מאסר על תנאי; על גיל אלבז עונש של 5 שנות מאסר בפועל, מאסר על תנאי של 12 חודשים וקנס בשווי 30,000 ש"ח; על אבי אגאבאבא עונש של שמונה שנות מאסר בפועל ושנת מאסר על תנאי; על אשר (זורו) מנגשה עונש של שבע שנות מאסר בפועל ושנת מאסר על תנאי; על ישראל אלבז העונש של 3.5 שנות מאסר בפועל, מאסר על תנאי של 12 חודשים, חילוט של 4,500 ש"ח ו-20$ וקנס בשווי של 60,000 ש"ח; על עידן רחמים עונש של 2.5 שנות מאסר בפועל, מאסר על תנאי של 12 חודשים וקנס של 200,000 ש"ח. 

 
בנוגע לחילוט, הוסכם כי כל שאלות החילוט הנוגעות לנאשמים 1 ו-9, שהורשעו בעבירות מכוח חוק איסור הלבנת הון, ידונו בנפרד במסגרת הליך אזרחי.

  • לעיון בהרשעה לחץ כאן
    תפ"ח (ב"ש) 20623-11-12 מדינת ישראל נ' שמואל גרימברג (פורסם בנבו) 30/03/2017