הצעת חוק לתיקון מנגנון ההכרזות על ארגוני ופעילי טרור אושרה בוועדת השרים

 
|30/07/2017 |

​ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה ביום 16.7.2017 את הצעת חוק המאבק בטרור (הכרזות על ארגונים ופעילים זרים) (תיקון מס' 2), התשע"ז-2017.

​מטרת התיקון לחוק היא לייעל את הליך ההכרזות על  ארגוני טרור ופעילי טרור זרים בישראל על מנת להתאימו לדרישות הבינלאומיות בתחום המאבק במימון טרור, שפרסם ארגון ה-FATF.


לצורך כך, מוצע בהצעת החוק להעביר את סמכות ההכרזה מוועדת השרים לענייני ביטחון לאומי לשר הביטחון, בדומה להכרזות על ארגוני טרור בישראל המבוצעות מכוח חוק המאבק בטרור. בנוסף, מוצע לאפשר אימוץ אוטומטי ומידי, לתקופה מוגבלת, של ההכרזות על ארגוני ופעילי טרור של מועצת הביטחון של האו"ם. משך ההכרזה הזמנית יעמוד על שלושה חודשים או לכל היותר שישה חודשים כאשר מדובר בארגון טרור ושלושים ימים כאשר מדובר בפעיל טרור. בתקופה זו תיערך, לגבי ארגון טרור, הבדיקה האם יש היתכנות להכריז עליו כארגון טרור ישראלי, ולגבי פעיל טרור יחיד תבוצע בדיקה על מנת לוודא שלא מדובר באזרח או תושב ישראלי, שכן החוק מאפשר להכריז רק על פעילי טרור זרים.


האימוץ המידי הזמני של ההכרזה בישראל יאפשר למוסדות הפיננסיים לפעול באופן מידי להקפאת כספים ופעולות פיננסיות בחשבונותיהם של גורמים מוכרזים, כפי שנדרש בסטנדרים הבינלאומיים.