ועדת חוקה, חוק ומשפט אישרה את התיקון לצו איסור הלבנת הון שחל על חברי בורסה

 
|06/08/2017 |

​ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת אישרה ביום 19.07.2017 את נוסח התיקון של צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חבר בורסה למניעת הלבנת הון ומימון טרור)(תיקון מס' 2), התשע"ו-2016 (להלן: "הצו").

​מטרת התיקון היא להתאים את הצו לסטנדרטיים הבינלאומיים בתחום המאבק בהלבנת הון ומימון טרור שמפרסם ארגון ה- FATF (Financial action task force), הארגון הבינלאומי המוביל את המאבק הגלובלי בהלבנת הון, מימון טרור ומימון פרוליפרציה.


עיקרי התיקון שבוצע לצו הם: הוספת חובה לרשום את פרטי יוזם ההעברה בהעברות בתוך ישראל; התאמת חובת רישום הפרטים לגבי ישויות משפטיות לסטנדרט הבינלאומי; הוספת חובה לבצע בקרה שוטפת מוגברת על פעילות בחשבון שמוגדר כחשבון בסיכון גבוה להלבנת הון ומימון טרור; הוספת חובה לשקול ביטול הקלות במקרה של חשד להלבנת הון ומימון טרור;  וכן הוספת איסור מפורש על ניהול חשבונות בשמות בדויים או ממוספרים.


בצו החדש נקבעה הגדרה רחבה למונח "איש ציבור" כך שהיא כוללת כל מי שכיהן בתפקיד ציבורי, בארץ או בחו"ל בחמש השנים האחרונות. בנוסף, הוספו הגדרות למונחים "איש ציבור זר בסיכון גבוה" ו-"איש ציבור מקומי בסיכון גבוה", אשר חבר הבורסה סיווג אותם ברמת סיכון גבוהה להלבנת הון ולמימון טרור. הצו החדש מחיל דרישות נוספות כאשר הלקוח או הנהנה הוא איש ציבור מקומי בסיכון גבוה או זר לרבות בירור מקור משאביו הכספיים, קבלת אישור מנושא משרה לפני פתיחת החשבון וביצוע בקרה מוגברת.


הצו המתוקן ייכנס לתוקפו 30 יום מיום פרסומו ברשומות.