חקיקה רלוונטית

תוצאות 6-1 מתוך 6 תוצאות
כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדתאור מורחבממויין לפי תאור מורחב בסדר יורדקובץ  
צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, ניהול רישומים של נותן שירות עסקי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ה-2014​בתוקף מיום 2 בספטמבר 2015קובץ וורד
כללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית) (תיקון), התשע"ה-2015בתוקף מיום 2 בספטמבר 2015קובץ וורד
חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 13), התשע"ד-2014   קובץ וורד
תקנות רואי חשבון (התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע) (קיום חובות לפי חוק איסור הלבנת הון), התשע"ה-2015בתוקף מיום 2 בספטמבר 2015קובץ וורד
רשימת המדינות והטריטוריות לפי התוספת השנייה לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, ניהול רישומים של נותן שירות עסקי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ד-2014בתוקף מיום 8 בנובמבר 2017קובץ וורד
הודעת ראש הרשות לגבי רשימת המדינות והטריטוריות שיש לגביהן הסתייגות ​בתוקף מיום ה-8 לנובמבר 2-17קובץ וורד