דוחות

 
​דו"חות שנתיים של הממונה על יישום חוק חופש המידע במשרד המשפטים 

 חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, מעגן בחקיקה את זכותו של כל אזרח או תושב לקבל מידע מרשויות ציבוריות. החוק והתקנות קובעים הוראות לגבי מידע שרשויות ציבוריות חייבות להעמיד לרשות הציבור מיוזמתן ולגבי מידע שהן חייבות להעמיד לרשותו של היחיד על פי בקשתו.

  • הממונה על ביצוע החוק הוא שר המשפטים.

 

 

הדו"חות המצורפים כוללים:

  • דו"ח הממונה על חוק חופש המידע שעניינו הטיפול בבקשות לפי חוק חופש המידע שהופנו לממונה במהלך השנה.
  • הדו"ח השנתי כולל סקירה מקיפה על משרד המשפטים, וכלל אגפיו, דרכי ההתקשרות ומידע רב נוסף.  

 

תוצאות 10-1 מתוך 10 תוצאות
כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדקובץ  
דוח חופש מידע 2015קובץ PDF
דוח חופש המידע 2014 לצפיהקובץ מסמך
דוח חופש המידע 2014 להורדהקובץ PDF
דוח חופש מידע 2013קובץ PDF
דוח חופש מידע 2012קובץ PDF
דוח חופש מידע 2011קובץ PDF
דוח חופש מידע 2010קובץ וורד
דוח חופש מידע 2009קובץ וורד
דוח חופש מידע 2008קובץ וורד
דוח חופש מידע 2007קובץ וורד