יצירת קשר

 

עו"ד מיכל טנא, הממונה על חוק חופש המידע


טלפון

02-6466321


פקס

02-6467085


דוא”ל