צור קשר

 
​פניות לועדת ניגוד עניינים

ניתן לפנות לועדה בדרכים הבאות:

  • דואר: משרד המשפטים, ת.ד. 49029, ירושלים, 9149001.
  • פקס: 02-6466766.
  • מיילV-Nigud@justice.gov.il.