ועדת הפטור לפי החוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים

 
משרד המשפטים מביא לידיעת הציבור את החוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים.

החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א-2001 אוסר על העסקת עברייני מין במוסדות המכוונים למתן שרות לקטינים, לאנשים עם מוגבלות שכלית או התפתחותית ולחסרי ישע.

מטרת החוק היא לספק הגנה מיוחדת לקטינים, לאנשים עם מוגבלות שכלית או התפתחותית ולחסרי ישע מפני עברייני מין, משום הפגיעה הקשה של עבירות המין, החזרתיות המאפיינת עברייני מין הפוגעים באוכלוסיות מוחלשות אלו, ובשים לב לפגיעות היתרה של אוכלוסיות אלו.

​החוק קובע את האיסורים הבאים:

 • איסור על מעסיקים בסוגי המוסדות המנויים בחוק (להלן – מוסדות) להעסיק עברייני מין בעבודה המאפשרת להיות בקשר, באופן סדיר או קבוע, עם קטינים, עם אנשים עם מוגבלות שכלית או התפתחותית או עם חסרי ישע.       
 • איסור על עבריין מין להיות מועסק במוסד.
 • איסור על מעסיק במוסד להעסיק בגיר טרם קיבל אישור ממשטרת ישראל כי הוראות החוק אינן אוסרות להעסיקו. איסור זה אינו חל, בשלב זה, ביחס לנשים.

האיסורים בחוק חלים גם אם אדם מועסק בהתנדבות במוסד, גם במתן שירותים וגם אם אדם מועסק באמצעות חברת כוח אדם.

 

עבריין מין לגביו חל האיסור לפי החוק הוא מי שהורשע החל מיום 1 במארס 1998 בעבירת מין ובלבד שהיה בגיר (מעל גיל 18).

ועדת מומחים שקמה לפי החוק (להלן – ועדת הפטור) מוסמכת, לבקשת מי שחל עליו איסור לפי החוק להיות מועסק במוסד, להעריך את הצורך בתחולת האיסור לגבי המבקש, ולאחר שקיבלה הערכת מסוכנות לגביו, לפטור אותו מהאיסור להיות מועסק במוסד לפי החוק, למלוא תקופת האיסור או לחלקה.

יו"ר הועדה הוא שופט בית משפט שלום, וחברים בה מומחים לדפוסי התנהגותם של עברייני מין והטיפול בהם.

 

כתובת לפניות לוועדת הפטור: 

מדור פלילי, בית משפט השלום בנתניה

רחוב הרצל 57

נתניה 4239023

 

בחוק מנויים בין היתר המוסדות הבאים, עליהם חל איסור העסקת עברייני מין :  

 • בתי ספר, מעונות יום, משפחתונים ומוסדות חינוכיים מסוגים שונים לקטינים
 • תנועות נוער, קייטנות, מועדונים ומרכזי תרבות לקטינים
 • גני חיות וגני שעשועים
 • מרכזי תרבות נוער וספורט, חדרי כושר ובריכות שחייה הפתוחים לקטינים
 • שירותי הסעות לקטינים, לבעלי מוגבלות שכלית או התפתחותית או לחסרי ישע
 • עסק העוסק בין השאר בארגון טיולים ונופש לקטינים, לבעלי מוגבלות שכלית או התפתחותית או לחסרי ישע
 • עסק העוסק בין השאר באבטחת קטינים, בעלי מוגבלות שכלית או התפתחותית או חסרי ישע
 • מחלקות ילדים בבתי חולים ומרפאות ילדים
 • מרפאה או בית חולים לחולי נפש
 • בית חולים או מחלקה המיועדים לאשפוז חולים סיעודיים
 • מועדון, מעון יום, מרכז טיפולי, או מרכז עבודה שיקומי לבעלי מוגבלות שכלית או התפתחותית
 • גוף אחר, שבין עיסוקיו מתן שירותי חונכות, הדרכה, הוראה, בידור או אבחון לקטינים, לבני אדם עם מוגבלות שכלית או התפתחותית, או לחסרי ישע, טיפול בהם, השגחה עליהם או ליווי שלהם בהליכים משפטיים