האגף לביקורת פנימית

 
אגף הביקורת הפנימית עוסק בביצוע ביקורות ביחידות המשרד ובעבודה מול משרד מבקר המדינה ומשרד ראש הממשלה בנושא ביקורות המדינה​

​הגדרה: ביקורת פנימית הינה פונקציית הערכה בלתי תלויה, שנקבעה בתוך הארגון לשם בחינה והערכה של פעילויותיו כשירות לארגון.

הביקורת הפנימית באה לסייע לחברי הארגון במילוי יעיל של תפקידיהם.

סמכויותיה, פעילותיה ותפקידיה של הביקורת הפנימית מוגדרים בחוק הביקורת הפנימית התשנ"ב–1992.

  • מנהלת האגף, רו"ח איריס פרידמן.