דו"ח שנתי לשנת 2012

 
להלן דו"ח דין וחשבון לשנת 2012 של יחידת תלונות הציבור במשרד המשפטים.

  • הדו"ח מסכם את פעילות יחידת תלונות הציבור בתקופה שבין 1 לינואר ל – 31 בדצמבר 2012
  • מטרתו של דין וחשבון זה להביא בפני שר המשפטים, מנכ"ל המשרד, הדרג המקצועי הבכיר במשרד והציבור בכלל את הנושאים העיקריים שבהם טיפלה יחידת פניות הציבור במשרד המשפטים בשנה האחרונה.
  • לעיון בדוח תלונות הציבור המלא לשנת 2012​