דו"ח שנתי לשנת 2015

 
​להלן דו"ח דין וחשבון לשנת 2015 של יחידת תלונות הציבור במשרד המשפטים.

  • ​הדו"ח מסכם את פעילות יחידת תלונות הציבור בתקופה שבין 1 לינואר ל – 31 בדצמבר 2015
  •  מטרתו של דין וחשבון זה להביא בפני שר המשפטים, מנכ"ל המשרד, הדרג המקצועי הבכיר במשרד והציבור בכלל את הנושאים העיקריים שבהם טיפלה יחידת פניות הציבור במשרד המשפטים בשנה האחרונה.
  • לעיון בדו"ח פניות הציבור המלא לשנת 2015